Начало / Новини / Новини и събития / Почина проф. Питър Бъргър - един от най-бележитите социолози от световна величина и почетен доктор на Алма матер

   
Почина проф. Питър Бъргър - един от най-бележитите социолози от световна величина и почетен доктор на Алма матер

Проф. Бъргър е роден през 1929 г. във Виена. По-късно емигрира в Америка и получава магистърска и докторска степен в нюйоркския университет New School for Social Research. Преподавал е в редица престижни университети в цял свят и е един от учените, които определят облика на социологията през втората половина на ХХ век.

В началото на 80-те години оглавява Института по икономическа култура към Бостънския университет в САЩ, който по късно се превръща в световно известния днес Институт по култура, религия и международни отношения в Бостън. Институтът представлява изследователски център, занимаващ се със систематичното изучаване на икономическото развитие и социално-културните промени в различните части на света.

В своя творчески път проф. Бъргър създава и оставя изключително богато научно наследство. Публикувал е множество книги и статии преди всичко в областта на социологическата теория и социология на религията. Неговият труд “Покана за социология” е фундамент на образованието по социология в много страни, в това число и България. Преведен е на български език през 1998 г. и оттогава играе ролята на основен учебник във всичките специалности, в които се изучава социология в Софийския университет. Сред по-известните му трудове са още “Социалното конструиране на реалността”, “Капиталистическата революция” и други.

През годините става почетен доктор Университета “Лойола”, Колежа “Вагнер”, Университета в Нотр Дам, Женевския университет, Мюнхенския университет и други. През 2004 г. по предложение на Философския факултет проф. Питър Бъргър получава почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Бъргър е носител на множество престижни награди, измежду които наградата за цялостен принос за развитието на културата, присъдена му от Австрийското правителство през 1999 г. Носител е на една от трите изобщо присъждани досега награди за почетен випускник на в Новия университет за социални изследвания (2002).

Професор Бъргър е несъмнен авторитет в областта на социологията на религията, същевременно той има трудове върху широк кръг изследователски проблеми – семейство, социално развитие, глобализация, методология на социалното познание, теория на капитализма, икономическа култура и др.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“