Начало / Новини / Новини и събития / Национална конференция и Дни на неформалното образование

   
Национална конференция и Дни на неформалното образование

В Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски" започна национална конференция с международно участие на тема „Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи на неформалното образование в България“. Тя е съвместна инициатива на 11 партньорски организации, а домакини са Факултетът по педагогика на Софийския университет, „Ваканция М - образователен туризъм за деца“ и детските образователни центрове „Smarty Universe“ - Варна.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. Васил Маринов, заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова, деканът на Факултета по педагогика проф. Лиляна Стракова, Александра Парашкевова, директор на „Джуниър Ачийвмънт България“, Траян Траянов от „Заедно в час“, Мариана Тафрова, директор на центъра за подкрепа на личностното развитие – София и ръководител на Асоциацията на центровете на цялата страна, Сияна Младенова - създател на „Smarty Universe“ - Варна.

1-1

Деканът на Факултета по педагогика проф. Лиляна Стракова откри научния форум. Тя заяви, че в продължение на три дни повече от 40 организации, с които факултетът си партнира в процеса на теоретичната и практическата подготовка на студентите, участват във форума. Проф. Стракова благодари на партньорите на факултета и изрази удовлетворението си, че по време на конференцията ще има възможност да бъдат обсъдени важни теми, свързани с подобряване качеството на подготовката на студентите от Факултета по педагогика, възможност да се говори и за бъдещи партньорства. Проф. Стракова благодари на координатора на конференцията на проф. Силвия Николаева и на целия организационен комитет за положените усилия за организирането на научния форум и съпътстващите го многобройни събития.

1-2

Проф. Васил Маринов също отправи поздрав към участниците и поднесе поздравителен адрес от името на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков. В него той поздравява целия организационен екип за положените усилия да превърне научния форум в ползотворна среща на министерства, агенции, бизнес, граждански организации, държавни и общински образователни заведения, частни образователни центрове и др. В адреса си ректорът изразява уверението си, че темите, които докладите и предвидените дискусии обхващат, са от съществено значение за очертаване на проблемите в тази сфера и ще дадат възможност чрез диалог да се намерят най-подходящите решения на предизвикателствата. Проф. Герджиков изразява и своето голямо уважение към целия екип на Факултета по педагогика за постигнатите успехи, за усилията, които полага и за целите, които не спира да си поставя. Накрая той пожелава успешна конференция и ползотворни дискусии.

1-3

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова, която е и част от екипа на Факултета по педагогика, се обърна към всички присъстващи с поздрав за това, че се събират да обменят идеи и практики. Тя обърна внимание, че темата на днешната конференция е една от приоритетните области в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България, която е приета и действа от 2021 г. и ще продължи до 2030 г. – свързаност между формалното, неформалното, информалното образование и търсене на различни възможности и варианти тези три системи да не бъдат изолирани и да не действат всяка една сама за себе си.

1-7

Мисля, че всички ние, които днес ще бъдем част от тези интересни дискусии, ще се опитаме да покажем именно това – как се случва тази свързаност“, каза още проф. Чавдарова и поздрави всички участници и пожела успех на конференцията.

1-5

Проф. Силвия Николаева, координатор на конференцията, изрази задоволството си, че са се събрали толкова много съмишленици, които да говорят по една тема – за свързаността между всички измерения на образованието. Тя припомни, че още през 2006-2008 година, когато са работили за създаването на бакалавърската програма „Неформално образование“, са правили това с пълното съзнание за мисията, за отговорността и желанието за подкрепа на формалното образование и подкрепа на всеки човек, с всяка своя уникалност, да получи шанса за качествено образование. „Бих казала, че това е мотото и на нашия разговор“, допълни проф. Николаева и допълни, че тази свързаност има изключително много измерения.

Своя опит за справяне с кризисни ситуации в сектора на допълнителни образователни дейности и услуги ще споделят над 50 представители на министерства, агенции, читалища, сдружения, младежки организации, центрове за подкрепа на личностното развитие, частни арт школи и музеи, малки и средни предприятия, технологични компании и местни инициативни групи.

1-4

В рамките на конференцията са предвидени панелни дискусии и тематични сесии по ключови теми, свързани с предизвикателствата и приноса към националното развитие на сектора, обединяващ професионалното обучение и кариерното развитие, младежките обучения и заниманията за свободното време в сферата на изкуствата, образованието за възрастни, спорта, науките и образователната анимация, специализираната образователна подкрепа за различни уязвими групи, и др. Заедно с водещи български изследователи и практици в дискусиите на форума в онлайн сесия на английски език ще участват и бележити чуждестранни изследователи от Япония, Великобритания и Ирландия.

Конференцията ще бъде съпроводена от паралелни събития в цялата страна, обединени в Национални дни на неформалното образование, включващи местни форуми, публични изяви и партньорски събития, а най-активни участници ще са центровете за подкрепа на личностното развитие, младежки центрове, частни научни и арт школи, детско-юношески организации в Пловдив, Варна, Стара Загора, Кърджали, Плевен и София. Координатор на инициативата е Асоциацията на центровете за подкрепа на личностното развитие.

1-6

Ден по-рано се проведоха съпътстващи форума събития - университетски бизнес форум, мобилни теренни визити за запознаване с иновативни обучителни практики, както и студентска секция „От студенти - за студенти“. В нея студентите от Факултета по педагогика на Софийския университет се срещнаха с професионални ментори и потенциални работодатели, а бизнес форумът даде възможност на обучители, експерти по квалификация и развитие на персонала и работодатели в образованието да посетят университетски звена за продължаващо образование и учене през целия живот и да се запознаят с техни иновативни практики за неформалното обучение и образование.

1-12

По-обстойна информация за конферентната програма и съпътстващата инициатива Национални дни на неформалното образование може да бъде намерена на сайта на форума: https://ncnfedu.com/

1-8
1-9