Начало / Новини / Новини и събития / На работна среща в Белгия бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта Big Picnic

   
На работна среща в Белгия бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта Big Picnic

Третата работна среща по проект Big Picnic се състоя в Ботаническата градина Мейсе, Белгия, и продължи три дни.

Работната програма беше фокусирана върху обобщаване на дейностите, извършени до този момент. Посредством различни техники в работни групи бяха анализирани постигнатите до този момент резултати.

Програмата беше съпътствана от множество дискусии, в рамките на които всички участници имаха възможност да споделят своите наблюдения и въпроси, свързани с работата по проекта.

2

Презентирани бяха предстоящите стъпки и дейности, чрез които ще бъдат ангажирани общностите в отделните държави по въпросите, свързани с продоволствената сигурност: пътуващи изложби, научни сесии, участия в конференции на национално и международно ниво и др.

1