Начало / Новини / Новини и събития / Международна онлайн изложба „От Тракия до Троя“

   
Международна онлайн изложба „От Тракия до Троя“

В рамките на проект „Арт инициативи 2020“ е представена онлайн изложбата „От Тракия до Троя“, в която участват преподаватели и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Университета „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция.

Проектът „Арт инициативи 2020“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова, е реализиран от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Алма матер. Изложбата включва авторски плакати, вдъхновени от артефакти, които са открити на територията на днешна България и днешна Турция и са свързани с изкуството на древна Тракия и древна Троя.

Изложбата се реализира по идея на проф. дн Лаура Димитрова от Софийския университет и доц. д-р Дидем Чатал от Университета „Онсекиз март“ и е резултат от продължаващото няколко години сътрудничество между Катедра „Визуални изкуства“ на Алма матер и Департамента „Графичен дизайн“ на Университета „Онсекиз март“.

Участващите в изложбата творби са представени в каталог на хартиен носител, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-5110-8. Дизайнът на каталога е на гл. ас. д-р Явор Грънчаров от Катедра „Визуални изкуства“.

Списък на участниците в изложбата и създадените от тях творби може да бъдат видени на уеб сайта на проект „Арт инициативи 2020“ на български език: https://artinitiativesproject.com/thrace-to-troy и на английски език: https://artinitiativesproject.com/en/thrace-to-troy.

Автор на плаката за изложбата е доц. д-р Дидем Чатал от Университета „Онсекиз март“, а дизайнът на уеб сайта е дело на Павел Лефтеров, докторант към Катедра „Визуални изкуства“.

FROM THRACE TO TROY_poster