Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция „Лингводидактически ракурси“

   
Международна научна конференция „Лингводидактически ракурси“

В Ректората се провежда международната научна конференция „Лингводидактически ракурси“, посветена на 70-годишнината от основаването на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

Научният форум бе открит от проф. дфн Димитър Веселинов, председател на Организационния комитет, който отбеляза, че за него и екипа на катедрата годишнината е много важна и изказа благодарност към всички, уважили празника.

1

Гостите и участниците в конференцията бяха поздравени от заместник-ректора на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова. Тя подчерта, че поздравява катедрата за нейния юбилей не само като заместник-ректор, но и като филолог, лингвист и преподавател по чужди езици. Проф. Божанкова прочете поздравителен адрес от името на ректора на Университета проф. дфн Анастас Герджиков, в който той поздравява колегите си за 70-годишния юбилей на Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“, както и за организираната конференция „Лингводидактически ракурси“. В своя поздрав ректорът подчертава, че вярва, че именно провеждането на научни форуми е най-добрият начин за отбелязване на такива важни събития.

2

Проф. Герджиков обръща внимание, че за смисъла на една институция или на един житейски път се говори не от позицията на изминалите години, а за постигнатото през тях и подчертава, че през изминалите седем десетилетия катедрата е мястото, от което са тръгнали хиляди педагогически кадри и учители по всички езици, преподавани във Факултета по класически и нови филологии. Обучавайки такива висококвалифицирани специалисти, катедрата се е превърнала в дълголетен проводник на знанието. По думите му, това са години, изпълнени със съдържание, с прокарани нови пътища и с постигнати сериозни успехи.

Владеенето на чужд език и познаването на културата на другите народи са своеобразен мост, който обогатява света ни, скъсява географските разстояния и ни прави по-близки. Обединявайки усилията на преподавателите по чужди езици в училищата и университетите, преводачи, културни дейци, вие създавате още по-стабилен мост между народите за задълбочено културно и научно сътрудничество. Владеенето на чужд език е ключ и към световното познание. Приветствам работата Ви в посока на това да се запази интересът към изучаването на чуждите езици. Поздравявам Ви за постигнатите високи резултати“, се казва още в поздравителния адрес.

7

Приветствия отправиха представители на посолствата на Република Азербайджан, Кралство Мароко, Кралство Испания, Алжирската народнодемократична република, Република Гърция, Република Румъния, Република Турция. Поздрав към организаторите и присъстващите поднесоха още директорът на културно-информационния център на Северна Македония в България, г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, директорът на Британския съвет г-жа Любов Костова, директорът на националното издателство „Аз Буки“ и други.

Получени бяха и множество поздравителни адреси от български университети, от факултети и звена на Софийския университет, както и от катедри на Факултета по класически и нови филологии.

Ръководителят на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение доц. д-р Милена Йорданова също поднесе своя поздрав, като заяви, че 70-годишният юбилей, отбелязван с международната научна конференция „Лингводидактически ракурси“, показва, че катедрата е извървяла сериозен път, доказала се е във времето и е достигнала до достолепна възраст, което съвсем естествено й отрежда водещо място сред българските центрове, занимаващи се с подготовка на учители по чужди езици.

8

Доц. Йорданова припомни, че с наредба на Министерството на образованието от 1949 г. Софийският университет получава правото да подготвя студентите в педагогически модул, като дава учителска правоспособност на филолозите. „Така Университетът се превръща в първата образователна институция в страната, на която са делегирани такива права, тъй като до този момент подготовката на учителите по езици за държавните училища е била част от прерогативите на Министерството“, каза доц. Йорданова и допълни, че тази дата бележи началото на академичните курсове по методика на чуждоезиковото обучение и на създаването на Катедрата.

В словото си тя подчерта още, че Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение е единствената катедра, която е пряко свързана с всички останали катедри, специалности и езици, преподавани във Факултета по класически и нови филологии, което ѝ отрежда съществена функция и роля на медиатор.

6

Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение е тази структура, която е пряко свързана с важна част от потребителите на Факултета – Министерство на образованието, държавните и частни училища от различните степени на българското образование, университетите, езиковите школи и др.“, допълни още ръководителят на катедрата. Накрая тя пожела успешни и ползотворни дискусии на всички участници и слушатели.

Научният форум продължи с доклада на г-жа Тамуна Лилуашвили, посланик на Грузия у нас, на тема: „Съвременната езикова и образователна политика на Грузия“.

10

Говорейки за методиката на чуждоезиковото обучение в Софийския университет, проф. дфн Димитър Веселинов заяви, че организирането на конференция „Лингводидактически ракурси“ за отбелязването на 70-годишнината от въвеждането на методиката на чуждоезиковото обучение в Софийския университет като академична дисциплина е стратегическа задача за Факултета по класически и нови филологии и за българската лингводидактология, тъй като този висок научен форум, дава възможност да се представи безспорният успех на българските методици по чуждоезиково обучение в национален, регионален и световен мащаб и да се утвърди водещото положение на Факултета по класически и нови филологии като основен национален център за върхови постижения и в областта на професионалната подготовка на преподаватели по съвременни и класически езици.

Проф. Веселинов припомни, че обучението по чужди езици в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има повече от вековна традиция. То започва да се осъществява в рамките на Историко-филологическия факултет още в годината на създаване на Университета през 1888 г. с въвеждането на обучение по френски, немски, латински и гръцки езици.

4

Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение предлага педагогически модул за придобиване на учителска правоспособност, съобразен със съвременните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител по чужди езици“. Към нея функционира магистърска програма по методика на чуждоезиковото обучение и докторантско училище по педагогика на обучението по чужди езици“, каза още проф. Веселинов допълни, че това дава възможност да се акцентира както върху практическото обучение от подготовката на бъдещи висококвалифицирани преподаватели по чужди езици, така и върху научното израстване на специалисти по лингводидактология.

Конференцията има за цел да представи предизвикателствата и перспективите пред съвременната методика на чуждоезиковото обучение, като безспорно очертае българския принос в развитието на теоретичното познание и неговото приложение в практиката по формиране на висококвалифицирани преподаватели по чужди езици с многостранна култура и професионална компетентност.

В рамките на научния форум водещи специалисти изнесоха доклади.