Начало / Новини / Новини и събития / Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

   
Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

В Аулата на Софийския университет се проведе откриващото събитие на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. То е организирано от Министерството на образованието и науката, Съюзите на учените, физиците, химиците и математиците в България. Водещ на събитието бе доц. Владимир Божилов от Физическия факултет.

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков отбеляза, че през двата мандата, в които е бил ректор, една от основните борби е била да се убеждават хората, че от фундаменталните науки има полза. Той посочи, че повечето хора са така съсредоточени в непосредственото им приложение, че не осъзнават, че без тези науки няма да има нито приложение, нито квалифицирани бъдещи изследователи: „Това е една битка, която всички трябва да водим. Тя е просветителска и няма да има свършване, така ще е винаги“.

1-4-1

Ректорът прочете и поздравителен адрес, в който се посочва, че Софийският университет е домакин на световната научна общност в лицето на над 90 национални и международни академии на науките, научни дружества, научни мрежи, изследователски и образователни центрове, които ще обменят опит и идеи за устойчивото развитие.

1-6-1

„Уверен съм, че през тази специална година за фундаменталните науки за устойчиво развитие, предвидената програма и предстоящите събития и дейности по цялата планета са изключително важни за човечеството. Вярвам, че в процеса на работа ще се обменят много идеи за подобряване на връзките между фундаменталните науки и 17-те цели за устойчиво развитие на ООН и ще се намерят решения за много въпроси“. Ректорът припомни, че поне 100 от магистърските програми в Софийския университет са посветени на темата за устойчивото развитие.

1-3-1

Директорът на Дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката д-р Милена Дамянова изтъкна, че основен акцент на събитията ще са връзките между фундаменталните науки и 17-те цели за устойчиво развитие на ООН, насочени към трансформиране на света, в който живеем. Тя подчерта, че фундаменталните науки помагат за благоденствието и икономическия растеж на обществото, а развитието им е основен фактор за поддържане устойчивостта на цялото човечество. Фундаменталните науки ни дават основата, върху която да градим и усъвършенстваме съвременния свят, подчерта тя и изтъкна специално стремежа за насърчаването на качествените фундаментални научни изследвания чрез финансиране на проекти от Фонд „Научни изследвания“.

1-5-1

Проф. Иван Лалов, почетен член на Съюза на физиците в България, официално откри Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България. Той отбеляза, че в този момент устойчивото развитие е много трудна и сложна тема, защото се променят принципите, на които е бил построен редът за устойчиво развитие в света. Въпреки това темата трябва да се разисква, за да знаем към какво се стремим. Посочи, че дори по времето на Студената война е имало устойчиво развитие. Нещо повече – положението тогава е било по-предвидимо отсега. Имало е разбиране, че гореща ядрена война е недопустима. Това е определяло международния ред. Затова е важно да се знае какви са целите на устойчивото развитие в настоящия момент. В изказването си той разгледа 17-те цели на ООН и подчерта тяхното значение за бъдещето на света. Проф. Лалов засегна темата за необходимостта от популяризиране на фундаменталните науки и привличането на млади хора към тях.

1-2-1

В рамките на събитието бе представена Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия - съвременна енергийна технология“, „Химията за екологически устойчиво развитие“, „Има ли полза от чистата математика?“, „Таксономичните изследвания върху биологичното разнообразие и приносът им за устойчивото развитие“.

Все повече се нуждаем от фундаменталните науки, за да постигнем успех с Програма 2030 и с нейните 17 цели за устойчиво развитие. Това е посланието, отправено към света от Общото събрание на ООН на 2 декември 2021г. Държавите-членки одобриха с консенсус Резолюция 76/A/L.12, с която 2022г. се обявява за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD2022).

С тази резолюция Общото събрание на Организацията на обединените нации "приканва всички държави членки, организации от системата на Организацията на обединените нации и други глобални, регионални и субрегионални организации, както и други заинтересовани страни, включително академичните среди, гражданското общество, международни и национални неправителствени организации и други заинтересовани страни, включително организации, частни лица и частния сектор да наблюдават и да повишават осведомеността за значението на фундаменталните науки за устойчивото развитие, в съответствие с националните приоритети".

Общото събрание на ООН мотивира решението си с "високата стойност за човечеството на фундаменталните науките", както и с факта, че "повишената глобална осведоменост и повишеното образование в областта на фундаменталните науки” е от жизненоважно значение за постигане на устойчиво развитие и за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят. Общото събрание на ООН също така подчерта, че "фундаменталните науки и нововъзникващите технологии отговарят на нуждите на човечеството, като осигуряват достъп до информация и повишават здравето и благосъстоянието на хората, общностите и обществата". Успехите и трудностите в глобалната борба срещу пандемията COVID-19 вече две години са ярко напомняне за това значение на фундаменталните науки, като (но не само) биологията, химията, физиката, математиката и антропологията.

11-1-11

Над 90 национални и международни академии на науките, научни дружества, научни мрежи, изследователски и образователни центрове също подкрепят тази инициатива. През тази специална година те ще организират събития и дейности по цялата планета, за да покажат подобряване на връзките между фундаменталните науки и 17-те цели за устойчиво развитие.