Начало / Новини / Новини и събития / Лятно докторантско училище

   
Лятно докторантско училище

От 24 до 27 юни 2019 г. в Софийския университет се проведе Лятно докторантско училище, организирано от Докторантския център "Св. Климент Охридски" с подкрепата на "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж".

В рамките на събитието се състоя тематична работна среща: „Европейски мрежи на сътрудничество в областта на докторантското обучение - опитът на Европейския университетски институт във Флоренция“. В нея взеха участие преподаватели от Европейския университетски институт във Флоренция, представители на Министерство на образованието и науката, гости от други университети и институции.

1-1

Функционалният ректор проф. Мария Стойчева благодари на всички присъстващи и посочи, че това е заключително събитие на проекта за подкрепа на докторанти и постдокторанти и млади учени. В изказването си тя обърна внимание на важната и водеща роля на Европейския университетски институт във Флоренция в развитието на докторантското обучение в Европа. Тя подчерта, че е изключително важно да бъдат подпомагани докторантите и магистрите за разработване на качествени докторантски проекти, за да могат те да работят активно в Европейския университетски институт във Флоренция.

2-2

Проф. Стойчева посочи, че целта на Лятното училище е да се даде възможност на докторантите и на завършващите магистри да се запознаят лично с водещи учени в Европейския университетски институт във Флоренция. Тя изрази задоволството си от огромния интерес от страна на докторантите към събитието и изтъкна, че докторантското обучение е било посветено на изследователските методи, а присъстващите са чули и участвали в лекции и дискусии, които са били интересни и полезни.

Проф. Стойчева отбеляза, че в Лятното докторантско училище са се включили и докторанти от други университети, от БАН, а също така и докторанти от университетите в Косово и Сърбия.

7-7

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков приветства присъстващите и отбеляза, че до преди няколко десетилетия не е имало докторантско обучение в сегашния смисъл на думата, защото това е една образователна и научна степен, в която научната и изследователската дейност е преобладавала, а образователната дейност е била подценена. Това днес е променено, подчерта проф. Герджиков и допълни, че няколко факултета на Софийския университет са започнали да предлагат курсове за докторанти, летни училища за докторанти и държавата в предния програмен период е осигурила средства за няколко проекта, свързани с докторантски училища.

Той отбеляза, че целта на Докторантския център е да се събере на едно място опитът и капацитетът, натрупан в отделните факултети. Ректорът подчерта, че това няма да намали ролята на факултетите, в тях ще се организират основните неща, тъй като знаят какви курсове да предложат на своите докторанти. Средствата ще останат във факултетите, а общоуниверситетските инициативи ще се организират с други средства. Сложно е да се организира такова общоуниверситетско докторантско училище, защото има много различни области и вероятно ще се обединят в три големи групи – природни науки, математика и информатика, хуманитарни и социални науки и на трето място педагогически науки, каза проф. Герджиков.

Той добави, че целта е курсовете да са максимално отворени към всички докторанти, независимо от това от кой факултет са.

„Имаме опит в обучението на докторанти през последните десет години, нямаме опит в това да регламентираме такова докторантско училище и никой в България няма. Затова имаме нужда и от международни партньорства. Не само за да работим заедно за обучението, но и за да се ориентираме как го правят другите и кое е полезно в различни европейски страни“, подчерта проф. Анастас Герджиков.

6-6

По време на събитието проф. Джанкарло Казале и проф. Габор Халмай от Европейския университетски институт във Флоренция представиха вижданията си за докторантското обучение, а доц. Румяна Коларова, която е член на съвета на Европейския университетски институт във Флоренция, също представи своя опит по въпроса.