Начало / Новини / Новини и събития / Кариерно изложение в Геолого-географския факултет

   
Кариерно изложение в Геолого-географския факултет

На 6 и 7 октомври 2022 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило, ет. 3, Геолого-географският факултет организира кариерни борси, на които над 400 студенти имаха възможност да се срещнат с над 20 работодатели, сред които Аурубис България АД, Кауфланд, Лукойл-България ЕООД, Виваком, Либхер, Контракс и др.

Над 120 студенти участваха в лекционни курсове, свързани с новите тенденции на пазара на труда у нас и на международно ниво, перспективи за професионална реализация у нас и в чужбина, подготовка и структуриране на автобиография и съвети за интервю за работа.

1-1

Кариерните борси бяха открити от декана на Геолого-географския факултет проф. д-р Климент Найденов, който запозна студентите с проектите, по които се организират събитията и изрази надежда за задълбочаване на участието на студенти в проектите и тяхната по-успешна реализация впоследствие на пазара на труда.

1-2

Събитията бяха организирани в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София и проект № BG05M2OP001-2.016-0003 “Модернизация на Национален военен университет "Васил Левски"- гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"- гр. София, финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

1-7
1-4
1-3