Начало / Новини / Новини и събития / Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

   
Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Във фоайето на Университетската библиотека е представена изложбата Scripta manent, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология. Експозицията е част от събитията, с които Катедрата отбелязва юбилея.

Изложбата представя историята на Катедрата чрез създадената от преподавателите научна продукция. Експонираните юбилейни сборници, учебни издания, преводи на антични текстове, езиковедски, извороведски и епиграфски изследвания, монографиите и публикациите в периодични издания са доказателство за огромния принос на преподавателите от Катедрата по класическа филология в българския културен живот като цяло и в частност в историята, археологията, филологията, литературната история, езикознанието, класическите езици и култури и изкуствознанието.

ub

Във витрините са изложени встъпителната лекция на проф. Д. Дечев от 1921 г., поставила началото на стогодишния път на Катедрата, речници, граматики, множество учебни помагала, приносни монографии върху Античността, преводи на класически автори в изданията на „Световна класика“ и Библиотека „Хермес“, в поредиците „Делос“, „Архетип“ и „Libri legendi“, томовете на започнатата през 2010 г. поредица Studia Classica Serdicensia, броеве на най-ранното периодично издание, поддържано от Катедрата – списанието за класическа култура „Прометей“, специалният брой „Обсебена от Античността“ на сп. „Ах, Мария“. Всички тези издания доказват, че заложените от първите преподаватели традиции и приоритети в научноизследователската, популяризаторска и педагогическа дейност продължават да се развиват през вековната ѝ история.

6-6

В изложбата е представена и библиотека „Класическа филология“ с акцент върху притежаваните от нея над 7000 библиотечни единици по грецистика, латинистика, византинистика, медиевистика, история, археология и рецепция на класическата древност.

3_3

Изложбата е част от поредица от събития, посветени на юбилея, и може да бъде разгледана в Университетската библиотека през октомври и ноември 2021 г. Книгата, в която желаещите да споделят впечатления и да поднесат поздравленията си към Катедрата по класическа филология, се предоставя на гардероба.

5-5
7-7
ub3