Начало / Новини / Новини и събития / Изложба „Странствания II“ от проект „АRTефакти“

   
Изложба „Странствания II“ от проект „АRTефакти“

В Галерия „Алма матер“ в Ректората бе открита новата изложба по проекта „АRTефакти – Странствания II“. Тя включва две експозиции, обединени от обща тематика, но различни като интерпретация и подход. Автори са доц. д-р Анна Цоловска и проф. д-р Бисера Вълева. Експозицията може да бъде разгледана и през месец юли.

Изложбата е своеобразно продължение на представената преди това изложба „АRTефакти – Странствания I“ на асистентите и докторантите.

Проектът се реализира от катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Университета. Ръководител на проекта е проф. д-р Бисера Вълева.

2

Артефактите, според речника, са тези предмети, които са обект на създаване посредством целенасочената, творяща човешка дейност. На пръв поглед това са ненужни предмети, които обикновено нямат и утилитарно приложение, но са изключително важни за хората с еднакви интереси. Изложбата има за цел да срещне хората с изкуството, с реализирания артистичен продукт на авторите си, да срещне случайните хора и неслучайно направените картини, различната географски ситуирана публика и овеществената визуална емоция.

1-1
1-3

Изложбата бе открита от изкуствоведа доц. Милена Блажиева, която перифразира основната линия на актуалната дискусия, свързана със съвременното състояние на изкуството. Според нея, към представените от Бисера Вълева работи може да бъде отнесено съждението за метафоричния личен пластичен изказ, а за работите на Анна Цоловска – ироничния.

Най-общо експозицията на Бисера Вълева е базирана върху усещанията и емоциите, отразени в лириката на Алберто Савино („Меланхолия на заминаването“). Техниката на селектираните работи е смесена – акварел и темпера върху релефна хартия, което дава възможност за подчертаване на дифузността и на визуалния образ, и на емоционалното въздействие. Между голямоформатните работи присъстват малкоформатни, които са топосите, крачката в страни, концентрацията на художественото въздействие на общата експозиция.

1

Работите на Анна Цоловска са базирани на постмодерните текстове на Виктор Пелевин. Частите на експозицията са различни като техника, но представляват цялостна инсталация и интерпретират с голяма доза ирония изкуството и живота въобще. Изображенията варират от графики в смесени техники (компютърно генерирани принтове и рисунка), керамични скулптури, скулптури в смесена техника, в които присъстват различни материали като метални елементи и неон. Към изображенията има текстова концепция, която е канавата на изложбата. „Всяка мисъл, която възникне по време на четенето на тази книга, е обект на авторското право. Нелицензираното мислене е забранено.“ пише често в книгите си Пелевин. Същото се отнася и за изложбата.

3

Тези визуално – ментални странствания на участниците в проекта в пряк и преносен смисъл се фокусират върху местата, на които сме били, местата, на които искаме да се върнем и местата, които искаме да забравим завинаги. Амалгамата от илюзии и реалност освобождава визуалните меланхолично-иронични емоции на авторите, като ги превръщат в повод за нова образност.

1-2