Начало / Новини / Новини и събития / Институт „Конфуций“ към Софийския университет отбеляза своя 10-годишен юбилей

   
Институт „Конфуций“ към Софийския университет отбеляза своя 10-годишен юбилей

В Големия салон в сградата на БАН се проведе тържествено честване на 10-годишнината от основаването на Институт „Конфуций“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Официални гости на събитието бяха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, Борислав Великов, заместник-председател на парламентарната група на Реформаторския блок, проф. Чън Ин, завеждаща секция „Образование“ в посолството на Китайската народна република у нас, г-жа Аксиния Колева и проф. Гъ, директори на Институт „Конфуций“-София, директори на училища и университети, ректори, заместник-ректори, преподаватели, студенти и ученици.

Проф. Александър Федотов приветства всички с празника и изрази радостта си от юбилея на Института. Той отбеляза, че радостта му е двойна, защото именно той е бил човекът, който преди толкова години в качеството си на заместник-ректор е подписал договора за създаването на Института в Софийския университет. Оттогава са изминали сложни, но много успешни години в работата на Институт „Конфуций“. Проф. Федотов отбеляза, че колегите му са работили като сплотен колектив, за да може Институтът да се превърне в един от 14-те Институти Модели в целия свят.

3

Ако трябва да говорим за знакови фигури, които означават много не само за един народ, не само за една нация, а за целия свят, за цялата световна култура и история, Конфуций е точно такава фигура, защото вероятно неговото име е най-известното китайско име по света“ каза още проф. Федотов.

Според него не само името на Конфуций се помни до ден днешен, а най-вече неговите реформи, които той така и не успява да осъществи, но е проектирал, замислил и векове след това те са били успешно осъществени, за да могат редица държави в Източна Азия да тръгнат по пътя на Конфуций, за да демонстрират днес удивителни успехи както в областта на икономиката, така и в областта на образованието и социалната теория.

Директорът на Институт „Конфуций“ Аксиния Колева отбеляза, че като образователен и културен център към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Институт „Конфуций“-София е първият на Балканите и един от първите в Източна Европа. Той е създаден на 9 юни 2006 г. с подкрепата на Съвета за международно разпространение на китайски език Ханбан като партньорска организация между Софийския университет и Пекинския университет за чужди езици. От създаването си до днес той работи упорито за усъвършенстване преподаването на китайски език в България и за разпространение на китайската култура сред българската общественост. Успехите му не биха били възможни без съдействието и всестранната помощ, оказвана от страна на Софийския университет и неговия ректор проф. Анастас Герджиков. Тя благодари на проф. Иван Илчев за помощта, която им е оказвал в нелеките дни преди официалното откриване на обновената база на Института. Г-жа Колева изрази своята благодарност и към предишните директори на Институт „Конфуций“-София – проф. Александър Алексиев, д-р Антония Цанкова, Тиен Дзиендзюн и г-жа Гу Уейпин за здравите основи, които са положили.

2

Със съдействието на Институт „Конфуций“ китайски език се преподава освен в Софийския университет, но и в Пловдивския университет, Русенския университет и Югозападния университет. Като част от международна мрежа от културни институти Институт „Конфуций“ предоставя широка и гъвкава платформа за реализиране на образователни, научни и културни проекти, чиято основна цел е задълбочаване на всестранния диалог между Китай и България. Той съдейства и при кандидатстване за обучение в Китай. Институтът има богата библиотечна база.

Институт „Конфуций“ активно сътрудничи и с училищата в София и страната, където се преподава китайски език. През 2012 г. е създадена асоциацията на тези училища, които нарастват и в момента има около 20 училища с преподаване на китайски език. Институтът съдейства за осигуряването на учебни материали за тях, разработване на учебни програми по китайски език, осигурява преподаватели от Китай по линия на Ханбан и помага с всичко, с което има възможност.

5

Институт „Конфуций“ провежда и двата кръга на конкурса „Китайски езиков мост“ за студенти и ученици. Победителите участват във финалния кръг на състезанието в Китай.

На всеки две години се провежда и международната конференция „Пътят на коприната“, радваща се на огромна популярност сред изучаващите китайски език, култура и история.

Традиционни са отбелязването на пролетния празник, честване на празници на китайската култура в различни градове в страната, където се изучава китайски език, организират се конкурси, представяния на новоизлезли преводи на български език на китайска класическа проза и поезия, ден на отворените врати на Институт „Конфуций“, седмица на китайското кино и др.

Аксиния Колева благодари на малкия, но сплотен колектив на Институт „Конфуций“ - София за успешната работа и изрази надежда и в бъдеще да работят все така задружно и с пълни сили и ентусиазъм. Тя изрази надежда Институт „Конфуций“ да се превърне в здрав мост между културите и народите на България и Китай.

15

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и член-председател на управителния съвет на Институт „Конфуций“-София отбеляза, че Институт „Конфуций“ е гордост за Софийския университет. Той разказа, че е свидетел на неговото развитие и подчерта, че институтът е гордост, защото е един от първите такива в света. Той е гордост и от гледна точка на сегашното му състояние и за това, че един от най-добрите 14 института в света. Проф. Герджиков изрази надежда следващите години да са още по-успешни, защото последните месеци показват, че новата сграда с новото оборудване и новите амбиции и на ръководството на Институт „Конфуций“, и на всички колеги от България и Китай, води до многократно нарастване на постигнатите резултати и оттам и на интереса на широката общественост към китайския език. Той поздрави всички с добре свършената работа и благодари на всички, които са допринесли за развитието на Института. Ректорът отправи специална благодарност към г-жа Сю Лин за това, че винаги е помагала, и на Пекинския университет за чужди езици за успешното сътрудничество през годините.

4

Приветствие от посолството на Китайската народна република у нас поднесе проф. Чън Ин, първи секретар на посолството, оглавяваща българистиката в Пекинския университет за чужди езици. Тя поздрави Институт „Конфуций“ с 10-годишния му юбилей и отбеляза, че успехите му са забележителни. Проф. Чън Ин изрази надеждата си и в бъдеще да се развива във възходяща линия. Тя отбеляза, че повече млади българи проявяват интерес към изучаването на китайски език, а благодарение на Институт „Конфуций“ в София до китайската култура се докосват все повече български граждани. „Институт „Конфуций“ наистина вече се е превърнал в един мост за сътрудничество и обмен на идеи и проекти във всички области на двустранните отношения между Китай и България“ каза още проф. Чън Ин и пожела на екипа на Института сили и вдъхновение, прекрасни перспективи и много нови успехи.

6

Проф. Гъ прочете поздравителни адреси от името на г-жа Сю Лин, генерален директор на Ханбан, и от ректора на Пекинския университет за чужди езици проф. Пън Лун.

Бих искала от Централата на Институтите Конфуций в Ханбан да изкажа най-сърдечните си поздравления. Поднасям своята искрена благодарност към всички, допринесли със своите усилия, за изграждането на Институт „Конфуций“ в София“ – се каза в поздравителния адрес от г-жа Сю Лин. Тя подчертава, че през изминалите десет години от основаването на Института в София с подкрепата на българското правителство и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се отбелязва нарастване на боря на изучаващите китайски език. „Непрекъснато се повишава качеството на преподаване. Повишава се разнообразието и се обогатява съдържанието на културните мероприятия. Г-жа Сю Лин припомня, че Институт „Конфуций“ в София бе признат за един от първите модели Институт „Конфуций“ от световен мащаб заради активния му принос за насърчаването на сътрудничеството между Китай и България в областта на образованието и културата. В поздравителния адрес г-жа Сю Лин изразява увереността си, че с общите усилия на двете страни Институтът ще продължава да полага усилия, за да се превърне във важна платформа, чрез която българите ще опознават все по-добре Китай и ще се отварят нови страници в историята на приятелските отношения между Китай и България.

В своя поздравителен адрес ректорът на Пекинския университет за чужди езици отбелязва, че от създаването си Институт „Конфуций“ отбеляза решителен подем и успя да реализира разнообразие от иновации и нови идеи. „Институт „Конфуций“ се превърна в един от най-влиятелните и бързо развиващи се институти не само в Централна и Източна Европа, но и в световен мащаб. В поздравителния адрес се припомня за дейностите на Институт „Конфуций – София - Третата международна конференция „Пътят на коприната“, конкурса за превод на китайска литература, както и за работата му за отличаването на нобеловия лауреат проф. Мо Йен с почетното звание „доктор хонорис кауза на Софийския университет.

1

Институт „Конфуций“ в София е пример за останалите институти и дава своя значителен принос за развитието на приятелските отношения между китайския и българския народ. Играе ролята на своеобразен мост между Пекинския университет за чужди езици и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Двата университета успешно партнират и осъществяват проекти от взаимна изгода и значение. За тези 10 години ние обединихме сили и постигнахме взаимно развитие“, посочва още ректорът на Пекинския университет за чужди езици.

По време на тържеството приветствия поднесоха представители на столични училища, където се преподава китайски език – директорът на 51 СОУ и съветник на министъра на образованието и науката Асен Александров, директорът на 18 СОУ Вили Стойчева и директорът на 138 СОУ Магдалена Кръстева. По време на събитието бяха прочетени и поздравителни адрес от ректора на Пловдивския университет проф. Запрян Козлуджов и от декана на Факултета по журналистика и комуникация доц. д-р Теодора Петрова. .

8

Празникът продължи с традиционен китайски танц, изпълнен от Изабела Игнатова, победител в конкурса за владеене на китайски език „Китайски езиков мост“ за 2016 г. Гостите на събитието имаха възможност да чуят изпълненията на Стефан Владимиров и Феодор Катранов на арии от известни опери, а Джао Син-уа представи две произведения за традиционния китайски инструмент цин.

9
10
12