Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 23 януари 2021 г. почина проф. д.ф.н. Ради Радев, дългогодишен преподавател във Философския факултет на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 25 януари 2021 г. (понеделник) от 12:30 ч. на Централните софийски гробища. Срещата на присъстващите е насрочена за 12:15 ч. пред Дома на покойника (Ритуалната зала).

Професор дфн Ради Димитров Радев е роден на 10 август 1931 г. Завършва специалност „Философия“ в Софийския университет“ „Св. Климент Охридски” през 1953 г. Придобива докторска степен през 1959 г. с дисертация на тема „Материалистически положения в гносеологията на Аристотел”, а по-късно – през 1977 г. – става доктор на науките след защита на дисертационния труд „Основни насоки на влияние на Аристотел върху философската мисъл (Принос към историята на перипатетизма)“. Професор Радев специализира в Берлин, Лион и Париж.

Още през 1959 г. постъпва като асистент в Катедра „История на философията" в специалност „Философия“ на Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Избран е последователно за доцент през 1969 г. и за професор през 1977 г. По време на дългогодишната си работа като преподавател, изследовател и редактор на научни издания проф. Ради Радев постепенно изгражда фундамента на сериозното академично изследване на Античната философия в България и създава предпоставки за началото на историко-философските изследвания в сферата на Средновековната философия – както латиноезичната, така и арабоезичната, и заедно с това на източната философия. Професор Радев води занятия по дисциплините История на античната и средновековната философия, Средновековна философия и История на древноизточната философия. Автор е на множество статии, студии и на няколко монографии. Сред тях са Критика на неотомизма (Теоретичен очерк) (София, 1970), Философията на елинизма (София, 1973), Епикур (Живот и дело) (София, 1976), Неотомизмът – „модерна” философия на католицизма (София, 1976), Сократ (Живот и дело) (София, 1980), Латинският Аристотел: Пиер Абелар – живот и дело (София, 1982), Хераклит (Живот и дело) (София, 1986), Аристотел (София, 1988). От особена важност за образованието по Антична философия са съставените и редактирани от него издания на множество антични текстове и на няколко антологии, които и до днес служат на студентите като базисен източник на изворова литература на български език.

Професор Радев се пенсионира в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1997 г. Неговата усърдна и отдадена работа остава здрава основа, върху която и до днес стои и се надгражда научно-изследователската дейност в областта на Античната философия в България.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“