Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Атанас Георгиев беше избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет

   
Доц. д-р Атанас Георгиев беше избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 15 октомври 2019 г., доц. д-р Атанас Георгиев беше избран единодушно от 57 делегати за декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В предишния мандат доц. д-р Атанас Георгиев беше заместник-декан по административната и проектната дейност на Стопанския факултет.

Доц. д-р Атанас Георгиев е възпитаник на Стопанския факултет. Завършва последователно бакалавърска степен („Икономика“, 2004 г.), магистърски степени („Финанси и банково дело“ и „Енергийна икономика и мениджмънт“ – 2007 и 2008 г.) и докторска степен с дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ през 2016 г.

Доц. Георгиев е посетил и редица специализации във водещи институции: IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ (DC, NY, OK, CA, WA), Generation Next на Россотрудничество, курсове по „Ценообразуване“ и „Бенчмаркинг“ в Public Utility Research Center (University of Florida, САЩ), Енергийна школа в Azerbaijan Diplomatic Academy, Енергийно право във Florence School of Regulation (European University Institute – Италия), както и обучение по Енергийна сигурност в Masaryk University (Чехия) и др.

Като студент доц. Георгиев е председателствал студентската организация „Бизнес клуб – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Стопанския факултет, а впоследствие е бил и председател на Управителния съвет в Сдружението на завършилите Стопанския факултет (FEBA Alumni Club).

atanasgeorgiev_reference

От 2005 г. преподава като хоноруван, а от 2007 г. – като щатен асистент в Катедра „Икономика и управление по отрасли“, където е последователно научен секретар, директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” и ръководител катедра (от 2018 г.). Научните му интереси са в областта на енергийната икономика и регулирането на ютилити услуги, автор е на 2 книги и над 30 научни публикации, както и научен ръководител на 40 магистърски тези в тази област.

Преподава и като гост-лектор в курсовете по енергийна дипломация на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България и е бил гост лектор в редица университети, сред които University of Cologne (Германия), 9 университета в Украйна по проект на Дипломатическия институт и University of Sarajevo (Босна и Херцеговина).

Координатор и ръководител е на няколко научни и образователни проекта, осъществени в Стопанския факултет в партньорство с други организации (JRC-финансиран проект, COP21:RIPPLES по Програма Хоризонт 2020, ДАСУН – финансиран от ЕСФ и др.).

Доц. Атанас Георгиев е член на управителните съвети в: Национална браншова камара „Индустриален клъстер Електромобили“ (ИКЕМ); Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (World Energy Council – Bulgaria); и Българската асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения (БАУПАС). Членува в International Association for Energy Economics и в Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ (FEBA Alumni Club)

Извън Университета, доц. Георгиев е работил и като консултант по преструктуриране в енергетиката. Издател и главен редактор е на специализираните издания „Ютилитис” и „Фасилитис“.