Начало / Новини / Новини и събития / Дигитална студентска лаборатория за арабисти към Върховния комисариат на ООН за бежанците

   
Дигитална студентска лаборатория за арабисти към Върховния комисариат на ООН за бежанците

За втора поредна година студенти от ІV курс в бакалавърската програма „Арабистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведоха през първия семестър на академичната 2020/2021 г. своята задължителна практика във Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

Практиката е резултат от взаимно обогатяващото сътрудничество между Катедра „Арабистика и семитология“ и ВКБООН, като идеите за взаимодействие се надграждат всяка година. Доказателство за това е и фактът, че в рамките на тазгодишната практика с огромен ентусиазъм студентите предложиха иновативни идеи за дейности и успяха да ги реализират онлайн със сравнително малко насоки в контекста на COVID-19.

Сред основните трайни резултати от тазгодишната практика е уеб платформата Digital Student Lab, където са качени всички материали, разработени от студентите арабисти. Платформата е създадена с любезното съдействие на Българския съвет за бежанци и мигранти – основен партньор на ВКБООН в дългогодишните усилия по застъпничество за интеграция на бежанци в България. Чрез платформата работата на студентите става видима за широката общественост, като показва техните усилия и отлични резултати като арабисти, готови да се реализират в практиката. Разработените от студентите по арабистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ материали ще служат също за повишаване на осведомеността сред българските граждани по въпросите, свързани с бежанците и убежището, чрез публикуването им от Върховния комисариат на ООН за бежанците на своите уеб страница и канал във Facebook, в академичните бюлетини, както и в дейности по застъпничество и изграждане на капацитет в работата си с академични среди и институции.

Част от студентите ще продължат да участват в различни дейности по интереси в рамките на времевите си възможности в платен студентски стаж в неправителствени организации, работещи с бежанци. Преподавателите и студентите от специалност „Арабистика“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заедно със своите партньори от Върховния комисариат на ООН за бежанците вярват, че следващата година ще се родят още по-интересни идеи от силно мотивирани студенти, които желаят да се докоснат до работата на международната организация, където с помощта си за хора в нужда ще могат да прилагат на практика своите знания и умения като арабисти, въвеждайки и други в богатството на арабския език и култура.