Начало / Новини / Новини и събития / Ден на АСЕМ-2019 в Алма матер

   
Ден на АСЕМ-2019 в Алма матер

В Софийския университет се проведе “Ден на АСЕМ-2019 - укрепване на свързаността между Европа и Азия чрез насърчаване на контактите между хората и образователния обмен“.

На събитието, което бе организирано от Министерството на външните работи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, присъстваха проф. д-р Мария Стойчева, функционален ректор на Софийския университет, Ангел Орбецов, директор на Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ към Министерството на външните работи, Ася Цветанова, съветник в Дирекцията, представители на посолствата на Индия, Казахстан, Виетнам, Япония, Индонезия, Руската федерация, преподаватели и студенти.

2

Форумът бе открит от проф. Мария Стойчева, която посочи, че за Софийския университет е важно да участва и популяризира тази платформа на сътрудничество между Европа и Азия чрез културен и образователен обмен и отбеляза, че това може да е в основата на още по-задълбочен диалог и между страните.

1-1

Ангел Орбецов изрази радостта си да присъства на съвместното събитие на Министерството на външните работи на Република България и Софийския университет „Св. Климент Охридски” за отбелязване на Деня на АСЕМ. Той посочи, че това е третото издание на Деня на AСЕМ от честването на празника за пръв път през 2016 г. По думите му, събитието, което се фокусира върху важната тема за свързаността и образованието, ще допринесе за популяризирането на АСЕМ сред студентите, младите професионалисти и академичните среди, задълбочавайки ползотворното сътрудничество между страните.

1

Ангел Орбецов посочи, че АСЕМ е създадена на 1 март 1996 г., а България е член от 2007 г. Той подчерта, че организацията насърчава обмена между Европа и Азия в много области, вариращи от политически и икономически въпроси, през култура и образование до опазване на околната среда и популяризиране правата на човека.

4

В изказването си той акцентира върху ролята на АСЕМ за по-нататъшното укрепване на отношенията между Европа и Азия и подчерта, че организацията допринася за засилването на политическия диалог, укрепването на икономическото сътрудничество, заздравяването на връзката и съвместното справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, успешното сътрудничество между партньорите от Европа и Азия в рамките на ASEM допринася значително за насърчаване на мира и сигурността, устойчивото развитие и правата на човека в двата региона и извън тях.

6

Д-р Ася Цветанова, съветник в Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ в Министерството на външните работи, направи кратък преглед на партньорството и формите на сътрудничество в рамките на АСЕМ. Тя подчерта целта на заздравят на връзките между двата региона, а АСЕМ позволява на Европа и Азия да надградят сътрудничеството си пред глобалните предизвикателства и да се търсят решения за справяне заедно с общите проблеми. Ася Цветанова накратко припомни и дейността на АСЕМ, като обърна внимание на срещите на най-високо равнище, които се провеждат през една година и на които присъстват държавни глави на европейските и азиатските държави. В изказването си тя акцентира и върху дейността на Фондация „Азия-Европа“, реализирала над 750 проекта до момента. Ася Цветанова отбеляза, че всяка година над 3000 души участват в дейностите на фондацията.

7

Началникът на отдел „Международно сътрудничество“ в Софийския университет Татяна Цанева акцентира в презентацията си на международното сътрудничество и мобилност на Алма матер с университети от страни-членки на АСЕМ. Софийският университет има активни споразумения с университети от Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Корея, Япония, Русия, Виетнам. Подадени и чакащи одобрение по-късно тази година са проекти за мобилност с университети от Казахстан, Тайланд, Индонезия, Япония, Корея, Виетнам и Русия. Татяна Цанева проследи още историята и развитието на програмата „ЕРАЗЪМ +“ от създаването й през 1987 г. до днес. Основни акценти в изказването й бяха възможностите за мобилност на студенти и преподаватели през програмния период 2014-2020 за страни от и извън Европейския съюз. Г-жа Цанева проследи също предизвикателствата и възможностите, които предоставя програмата „ЕРАЗЪМ +“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и посочи положителното й влияние за студентите и преподавателите, участващи в нея.

5

В рамките на деня доклади по различни теми изнесоха и деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова, проф. Нако Стефанов от същия факултет, проф. Иванка Мавродиева от Философския факултет и други.

По повод отбелязването на Деня на АСЕМ във фоайето на Северното крило в Ректората бе разположена изложбата на Фондация „Азия-Европа“ (АСЕФ) – <i>On the Go</i>, която улавя ежедневния живот на хора от Европа и Азия през очите на професионалисти и любители фотографи от двата региона.

23

Азиатско-европейският форум (АСЕМ) е неформален процес на диалог и сътрудничество между Европа и Азия, в който участват 51 държави и 2 организации: 10-те държави от АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Тайланд, Бруней, Виетнам, Лаос, Мианмар и Камбоджа), Китай, Япония, Р Корея, Индия, Монголия, Пакистан, Русия, Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Казахстан, държавите членки на Европейския съюз, Швейцария и Норвегия, както и Секретариатът на АСЕАН и Европейската служба за външна дейност. Обединявайки 60% от населението, 55% от търговията, 65% от БВП и 75% от туризма в света, АСЕМ е важна платформа на диалога между Европа и Азия.

18

С решение на лидерите на държавите партньори в АСЕМ от юли 2016 г. 1 март е определен за Ден на АСЕМ и оттогава се отбелязва ежегодно с различни събития в Европа и Азия.

 

22

Репортаж на Телевизия "Алма Матер"