Начало / Новини / Новини и събития / Ден на Антарктика в Софийския университет

   
Ден на Антарктика в Софийския университет

В Аулата в Ректората на Софийския университет беше отбелязан Денят на Антарктика, който е част от поредицата инициативи, посветени на 60-годишнината от създаването на Геолого-географския факултет на Алма матер.

Деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов поздрави всички присъстващи и отбеляза, че с днешното събитие се отбелязват 135 години от създаването на Софийския университет, 130 години „Геология“, 125 години „География“ и не на последно място причината за тазгодишните мероприятия – 60 години Геолого-географски факултет. Той обърна внимание на важната роля, която Антарктика играе в разбирането за изучаването на Земята и жизненоважния принос на българските експедиции за разширяване на познанията ни за забележителния континент.

 

1-4

Антарктика, със своите екстремни климатични условия, е една от най-суровите среди на земята. Въпреки това, той е и един от най-критичните, например по отношение на разбирането на климата на планетата. Масивните ледени покривки, покриващи континента, съдържат богата информация за климатичните условия в миналото и изучаването им може да ни помогне да разберем по-добре как климатът се променя днес“, каза деканът и подчерта, че малката европейска страна България има значителен принос в научното изследване на Антарктика. По думите му българските учени са участвали в редица изследователски мисии, провеждайки изследвания в основните научни приоритети, насочени към: науки за Земята като геология, геофизика, физика, география, глациология, метеорология, картография, зообиология, ботаника, екология и медицина.

1-7

Проф. Найденов обърна внимание, че един от важните моменти за българските експедиции е създаването на базата "Св. Климент Охридски", която се намира на остров Ливингстън в Южните Шетландски острови. Тази изследователска станция е предоставила решаваща платформа за български и международни учени за провеждане на широк спектър от изследователски дейности, включително изследвания на климата, геологията и биологията на региона. Деканът припомни и най-новата придобивка - научноизследователският военен кораб "Св. св. Кирил и Методий" както и извършеното през тази година разширяване на базата ни там.

Проф. Найденов подчерта, че българските експедиции до Антарктика са допринесли значително за световното разбиране за този континент и ролята, която играе в изучаването на нашата планета.

1-2

Той се обърна към проф. Пимпирев и към всички негови съмишленици и ги увери, че Софийският университет и в частност Геолого-географският факултет ще продължи да насърчава международното сътрудничество в тази важна област на научното изследване. Накрая той пожела успех на всички.

1-8

Отбелязването на Деня на Антарктика продължи с лекция на проф. Христо Пимпирев на тема „Романтичните години в българските антарктически изследвания“, с която той се върна към първите експедиции и първите стъпки за създаване на българската база на Ледения континент.

1-1

Гл. ас. д-р Стефан Велев разказа „Истории за една палатка и един чук“, за живия свят на Антарктика говори доц. д-р Любомир Кендеров. Участие в събитието взеха и Златил Вергилов, инж. д-р Петър Сапунджиев, гл. ас. д-р Гергана Георгиева и Васил Гурев.