Начало / Новини / Новини и събития / Държавният глава връчи орден „Стара планина“ първа степен на проф. Ивайло Знеполски

   
Държавният глава връчи орден „Стара планина“ първа степен на проф. Ивайло Знеполски

Президентът на Република България награди изявени българи за постиженията им в развитието на българската култура, изкуство, наука и дипломация. Това са проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски от Философския факултет на Софийския университет, проф. Иван Ничев – дългогодишен преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, проф. д-р Ангел Димитров – историк и дипломат, проф. Вера Найденова – изявен критик и теоретик в областта на филмовото изкуство, Руси Чанев – актьор с над 100 роли на сцената и на телевизионния екран, поетът Иван Балабанов, известен още пред широката публика като Ивайло Балабанов.

Личности, които допринесоха за формирането на национално самосъзнание на цели поколения българи и продължават да формират усета за естетика и нравствени ценности в българското културно и социално пространство – с тези думи Румен Радев изрази високата си оценка за професионалния път на шестимата българи, на които връчи държавни отличия в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

По думите на президента ключова заслуга на наградените е утвърждаването на позитивния облик на страната ни в международен план и развитието на успешна културна дипломация. Като тяхно общо постижение той изтъкна успеха им да бъдат опозиция на творческите клишета, на отживелите социални догми и безпринципните компромиси.

1

Снимка: Прессекретариат на президента на Република България

Проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски бе награден за изключителен принос в областта на културата и хуманитарните науки. Той е изтъкнат преподавател и философ, дългогодишен ръководител на катедрата по История и теория на културата във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основател и ръководител е на Института за изследване на близкото минало, директор на Дом на науките за човека и обществото. Член е на научния съвет на Музея на Европа и на Сенаторския съвет към Настоятелството на Нов български университет.

Проф. Знеполски има богата академична дейност и респектиращо научно творчество – десетки книги и изследвания, публикувани в България и в чужбина.

Проф. Знеполски винаги е стимулирал напредъка на младите учени в сферата на социалните и хуманитарните науки. В продължение на 15 години той беше ръководител от българска страна на Френско-българското ателие за обучение на младите учени – съвместен проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Висшето училище за социални науки (Париж). Проф. Знеполски беше централна фигура в създаването и функционирането на първото в България Докторантското училище по социални и хуманитарни науки към Софийския университет.

„Професионалните области, в които сме се трудили и продължаваме да се трудим, са различни по мащаб и значение, но те имат общ знаменател, който обобщено можем да наречем българската духовна кауза“, заяви от името на наградените проф. Вера Найденова и увери, че работата на талантливите дейци за благото на българската култура и обществото ни ще продължи.