Начало / Новини / Новини и събития / Честване на 160-годишнината от рождението на акад. проф. Александър Теодоров-Балан

   
Честване на 160-годишнината от рождението на акад. проф. Александър Теодоров-Балан

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе честване на 160-годишнината от рождението на акад. проф. Александър Теодоров-Балан. Събитието бе организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българската академия на науките.

Събитието бе открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и чл.-кор. Васил Николов, заместник-председател на Българската академия на науките. Проф. Герджиков посочи, че е щастлив от съвместното честване на годишнината и добави, че акад. Балан е първи ректор на Университета и активен участник в Книжовното дружество и редица други обществени организации. Той добави още, че Балан е бил любопитна личност и се надява докладите на форума също да бъдат такива.

3

Чл.-кор. Васил Николов благодари на ректора за положителния отклик на идеята за съвместно честване: „Съвсем нормално е да правим много неща общо и се радвам, че и това правим заедно – да си спомним за един човек, който е оставил следва в паметта, с идеята тази памет да бъде предадена и по-нататък на младите“.

4

Уводно слово за проф. Балан произнесе акад. Михаил Виденов, който говори за живота и делото на акад. Балан, за пребиваването му в Прага, което е било в интересно време и значимо за самия него и оттам значимо и за българските филолози. Акцент в изказването му бе работата на акад. Балан като ректор на Софийския университет и като ръководител на Катедрата по българска литература, за приноса му в областта на българския език и литература. Акад. Виденов говори още за личните си спомени и впечатления от проф. Балан и неговите деца. Той обърна внимание на образа на акад. Балан в съзнанието на неговите съвременници и днес – образ на един задълбочен учен и пръв ректор на Софийския университет. Акад. Виденов не пропусна да проследи още годините, в които акад. Балан е бил учител и стъпките в академичното му развитие.

5

В програмата на честването бяха включени още доклади на доц. Георги Вълчев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който изнесе доклад на тема „Александър Балан и неговата "Книга за мене си" - да разказваш и да четеш живота си“. Николай Поппетров от Института за исторически изследвания – БАН говори за „Феноменът Балан“, а проф. Йовка Тишева от Алма матер – за "Любов за родна реч". Форумът завърши с изказването на доц. Татяна Александрова от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН, която прочете доклад на тема „Александър Теодоров-Балан – езиковедът“.

9
11
12