Начало / Новини / Новини и събития / Центърът за компетентност Clean & Circle участва в 12-то издание на Софийския фестивал на науката

   
Центърът за компетентност Clean & Circle участва в 12-то издание на Софийския фестивал на науката

На 8 и 9 октомври 2022 г. в София Тех Парк се проведе 12-то издание на Софийския фестивал на науката. Центърът за компетентност „Clean & Circle” представи своите разработки на публиката на фестивала с лекция и демонстрационен щанд.

Стотици посетители на щанда „Компост под шпионаж“ научиха повече за компостирането като наблюдаваха на живо процеса, подпомаган от разнообразни микроорганизми и ларви на насекоми. Малки и големи си тръгнаха с готови рецепти за домашно компостиране, насочвани от специалистите на Центъра. Домакини на щанда бяха гл. ас. Ивайло Йотинов от Биологическия факултет на Софийския университет заедно с гл. ас. Александрина Костадинова и д-р Венета Стефанова от Лесотехническия университет.

1

В лекцията „Плазмата – Супергерой“ доц. Йована Тодорова и гл. ас. д-р Пламена Маринова представиха как плазмата може да се превърне в начин да се справим с редица опасни замърсители, за които все още нямаме решение. Изследователките запознаха публиката със способността на плазмата да отстранява опасни замърсители от всякакви повърхности - от храната, от течности, със силата ѝ да лекува рани и наранени тъкани. Наред с това те споделиха опита си за възможността да използваме плазмата за пречистване на води като част от работата си в рамките на проекта Promisces по Хоризонт 2020 и Центъра за компетентност „Clean & Circle”. Водещ партньор и в двата проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

2

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

4