Начало / Новини / Новини и събития / 12-ти Международен есенен научно-образователен форум "Съвременното образование и квалификация на учителите - традиции и иновации"

   
12-ти Международен есенен научно-образователен форум "Съвременното образование и квалификация на учителите - традиции и иновации"

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет се провежда 12-ти Международен есенен научно-образователен форум "Съвременното образование и квалификация на учителите - традиции и иновации". Събитието се организира от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет.

Директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учители проф. д-р Димитър Веселинов приветства присъстващите и благодари на всички, откликнали на поканата да участват в конференцията. Той припомни, че научният форум се организира ежегодно от Департамента.

1-1

Проф. Веселинов благодари за проявената мотивация за участие, за тематичната иновативност на докладите и за актуалността на научните анализи и изводи. Той пожела успех на конференцията и участващите в нея да обменят информация и на добри международни практики. „Живеем в динамичен век и високо ценя присъствието ви днес тук, като адмирирам положените от вас усилия за успешното финализиране на научните ви доклади“, каза още проф. Веселинов и изрази увереността си, че комуникацията помежду им е възможност да се изградят нови професионални мрежи вътре и извън страната, които ще са от полза за актуализиране и надграждане на знания, нови проекти и кариерно израстване на всеки един от присъстващите на събитието.

1-4

Проф. Веселинов пожела успешни дебати на научния форум и на добър час на всички участници и откри 12-тия Международен есенен научно-образователен форум "Съвременното образование и квалификация на учителите - традиции и иновации". Той изрази надеждата си, че научният форум ще завърши с успех и със сериозен сборник, който може да попълни колекцията на Департамента от предишните конференции.

1-3-

Почетният гост на форума д-р Ринад Кошербаев от Казахския национален педагогически университет прочете поздравителен адрес към участниците в конференцията и специален поздрав към проф. Веселинов за съвместното им сътрудничество.

1-6

Научният форум продължи с пленарни панели, които засягат темите: Взаимодействие между училище и университет - иновации в образованието, Европейска интеграция и образователни политики и квалификация на педагогическите кадри-състояние, проблеми, перспективи, взаимодействие между училище и университет - иновации в образованието, Европейска интеграция и образователни политики квалификация на педагогическите кадри - състояние, проблеми, перспективи.