Начало / Новини / Новини и събития / 120 години катедра „Икономика“: колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

   
120 години катедра „Икономика“: колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“

В Аулата в Ректората на Софийския университет започна представянето на колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“. Събитието е кулминацията от серията събития за отбелязване на юбилея на най-старата икономическа катедра в България – катедра „Икономика“ в Стопанския факултет на Софийския университет.

Събитието бе открито и модерирано от проф. Стефан Петранов, ръководител на Катедра „Икономика“ за периода 2012-2020 година. Той припомни, че основаването на икономическите катедри изобщо в международен план, в университетите в Европа, става в последните години на 19 век и в първите години на 20 век. Дори Кралското икономическо дружество, което е едно от най-влиятелните икономически общества в областта на икономическата наука, е основано официално през 1902 г. а това е годината, в която е основана и катедрата в Софийския университет. „Това говори за напредничавия дух на нашите предшественици, за тяхната визия за бъдещето, за тяхната отвореност към европейската наука“, каза проф. Петранов.

1-3

Проф. Петранов заяви още, че при обновяването на образователните програми на катедрата в трудното време на прехода, както и изобщо при възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет, съществена помощ е получена от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

1-1

Той връчи на г-жа Анджела Родел, изпълнителен директор на "Фулбрайт" България, юбилеен плакет като знак за благодарност за оказаната подкрепа и с надежда, че това сътрудничество ще продължи и в бъдеще.

1-5

Проф. Петранов отбеляза, че катедрата чества годишнината си така, както подобава на една академична институция – а именно чрез обсъждане на научен труд. Поканени са и дискутанти от различни области на обществения живот, които да дадат своето виждане за проблемите, засегнати в монографията.

1-6

Доц. Мариела Ненова представи колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“.

1-2

На над 400 страници в монографията се търси отговор на въпросите какви са предизвикателствата пред българската икономика при подготовката на страната за членство и как тя може да функционира ефективно в рамките на еврозоната. В трите раздела на колективното изследване, включващо 18 глави, предпоставките за приемане на еврото в България се обвързват с макроикономическите аспекти на членството най-вече от гледна точка на реалния и фискалния сектор и секторните ефекти върху банковата система и капиталовия пазар, валутния контрол и туризма, цифровизацията и дигитализацията на икономиката и нейната енергийна ефективност.

Основните приноси и резултати от колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“ се отнасят до систематизиране на извършените от България стъпки по пътя към Валутен механизъм II и до оценяване на степента, в която страната изпълнява формалните и неформалните критерии за участие във финалния етап на Икономическия и паричен съюз. С това изследването допринася за обогатяване на приложната научна литература не само в страната, но и в областта на паричните съюзи изобщо и би представлявало интерес за академичните среди, анализатори и експерти в областта на засегнатата проблематика, както и за всички, които се интересуват от потенциалните ефекти върху българската икономика от присъединяването към еврозоната.

Отделните глави от колективната монография са разработени от изтъкнати преподаватели и учени от катедрата и нейни възпитаници, както и от настоящи и бивши докторанти.