Начало / Новини / Календар / Семинар „Рефериране и индексиране на научни издания и публикуване на материали в Scopus и Web of Science – често срещани казуси“

Конферентна зала, Ректорат

Във връзка с необходимостта от подпомагане на работата по рефериране и индексиране на периодичните научни издания на факултетите и департаментите в Web of Science и Scopus Университетското издателство организира семинар на тема „Рефериране и индексиране на научни издания и публикуване на материали в Scopus и Web of Science – често срещани казуси“.

Семинарът ще се проведе на 10 април 2024 г. (сряда), от 10 до 14 часа в Конферентната зала на Ректората.

Лектор: Николай Кънчев

В рамките на събитието ще има пряко включване в онлайн представяне на процеса и критериите за подбор и оценка на научни издания на Web of Science. Представянето ще бъде водено от Мирейа Гуардинго, която е ръководител на редакционния отдел на Кларивейт.