Начало / Новини / Календар / Представяне на колективната монография "Приобщаващо образование"

Заседателна зала 2, Ректорат

На 16 април 2024 г. от 18.30 ч. в Заседателна зала 2 в Ректората ще бъде представена колективната монография "Приобщаващо образование" . Събитието се организира от Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Книгата "Приобщаващо образование" е първото издание в България, което обединява творческите виждания на над 20 специалисти в областта, свързани с различните аспекти на приобщаващото образование. Използвани са не само авторитетни литературни източници, но и надежден авторски и международно утвърден инструментариум на представените интересни и качествени изследвания. Важно достойнство на изданието е, че то разкрива взаимната връзка в равностранния триъгълник семейство–училище–общество в контекста на приобщаващото образование. Съществен принос е утвърждаването не само на социалния модел с поглед към биопсихосоциалния модел, но и методологията ICF.

Книгата "Приобщаващо образование" предлага панорамна картина в осъществяването на приобщаващото образование от семейството и детската градина до горните класове. От друга страна, част от авторите ни отвеждат към развитието, оценяването, подходите, методите и техниките за ефективно въздействие в приобщаващата среда. Въз основа на мултидисциплинарния подход авторите от различни клонове на педагогиката ясно осъзнават колко много сме постигнали и колко много още трябва да постигнем, особено в качеството на приобщаващото образование.

Постигнатото в областта на приобщаващото образование ни изпълва с гордост и решителност пред възникващите проблеми, защото през 1984 г. България започна първа в Източна Европа да работи в областта, което означава, че не бива да спираме по избрания път, още по-малко да се връщаме назад.

С чувство за реализъм нека помним мисълта на Конфуций: „Ако всеки ден не напредваш, всеки ден изоставаш."

kniga