Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция “Изследванията на Древна Тракия между традиционност и модерност: теоретични аспекти и научна методология”

Конферентна зала, Ректорат

Между 11 и 13 април 2024 г. Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международна научна конференция “Изследванията на Древна Тракия между традиционност и модерност: теоретични аспекти и научна методология”, организирана от екипа на проект „Древна Тракия в цифри“ (КП-06-Н50/3 от 30.11.2020).

Конференцията има за цел да провокира научния дебат по отношение на традиционните и нови методологически подходи при изучаването на Античността и в частност на древна Тракия. Дискусията ще бъде иновативна за България и изследванията на тракийската антична история, доколкото след конципирането на тракологията като историческа дисциплина в началото на 70те години на ХХ век такива целенасочени разисквания не са провеждани в българските исторически среди. Акцент в конференцията ще бъде поставен върху влиянието на дигиталната ера за разбирането и интерпретацията на древна Тракия. Ще бъдат провокирани дискусии относно теорията и методологията в четирите ключови дисциплини на историческото познание – антична история, археология, нумизматика, епиграфика, но също така и в археометричните изследвания, и тяхната връзка с дигиталните технологии.

Програмата на конференцията включва и уъркшоп, посветен на античните фалшификати, като част от дейностите по международната научна мрежа „Ancient Coins Counterfeits Scientific Network“.

Самостоятелен уъркшоп е посветен на постигнатите резултати в проекта „Древна Тракия в цифри“ и бъдещото развитие на тракологията в дигитална среда.

В събитието ще участват около 70 изследователи от 9 страни с 38 презентации.

Форумът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания по програмата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, проект № КП-06-МНФ/44 от 19.12.2023.

Начало: Откриването на конференцията е на 11 април 2024, от 9:30 ч.

Място на събитието: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Северно крило, 2-ри етаж, Конферентна зала.

1
99