Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Crossing Boundaries: Rethinking the Humanities Across Disciplines”

Ректорат

Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира международна научна конференция „Crossing Boundaries: Rethinking the Humanities Across Disciplines” на 2, 3 и 4 декември 2022 г.

Целта на конференцията е да обсъди реалните и символичните граници в съвременното разбиране за значението и практическата роля на хуманитарните науки. Стремежът е да се обхване широко научно поле, което включва пресичането на границите на геополитическата карта, проблематизирането на литературните и теоретичните канони, обсъждането на езиковите и социалните параметри на полиглосията и транскултурализма, както и на практическите подходи в преподаването на култура, литература, чужд език и медийна грамотност в дигиталния свят.

Информация за темата на конференцията, програмата и участниците може да видите тук: