Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. Стефан Попов на тема: "Либерално-демократичният полис: концептуални аспекти и исторически хоризонти"

Конферентна зала, Ректорат

Следващата лекция от поредицата „Бъдещето на либералната демокрация“ е на проф. Стефан Попов. В нея ще бъде направен опит за изясняване – не за конструиране, обяснение или историческо проследяване – на основанията на идеята за модерния либерално-демократичен полис. Тези основания са описани в трансцендентална стилистика в политическата философия на Барока и до днес не са претърпели срив или значителна трансформация. Вместо прогноза за бъдещето или препоръки какво да се прави ще бъдат посочени измерения на несигурност, опасност, риск и заплаха. Ще бъде обърнато внимание накратко на:

(а) модус и смисъл на либералната идея днес,

(б) моменти в популистката ситуация,

(в) метафизиката на идентичността,

(г) опозицията на правене и разбиране в контекста на темата на серията.

1

Стефан Попов е доктор на New School for Social Research, Ню Йорк, с дисертация за Витгенщайн, и доктор на науките на Софийски университет с дисертация за Декарт. Има едногодишни специализации по международни наказателни трибунали (Виена, 1994), международна сигурност (Вашингтон, 1999), конституционна политика (Фрибур, 2003), публични политики (Виена, 2012). Автор е на десет книги, сред които Витгенщайн. Аналитика на мистическото (2007), Obiectum Purum. Увод във феноменологията на Рене Декарт (2014), Публичен процес. Статии в 2 тома (2015), Атлантис. Дезинтеграция на политически тела (2016), Декарт и математизацията на света (2017), Животът на кухите фрази. Критика на политически метафори (2020), Риск. Концептуална рамка (2022), NATO’s Global Mission in the 21st Century (2002) както и на книга за спорт, Модерна ски техника (2019). Директор на изследователския център РискМонитор. Професор по философия и социални науки в Нов български университет (до 2023).

–––

Вече пет семестъра Културният център на СУ продължава лекционния цикъл „Бъдещето на либералната демокрация“, в който си задаваме въпроса имат ли валидност старите ценности в серията от последователни кризи, които преживяваме – информационното пресищане, постистината, пандемията, реалните войни. Лектори в поредицата досега са били някои от най-изявените фигури в областта като доц. Огнян Минчев, доц. Светослав Малинов, проф. Даниел Вълчев, гл. ас. Ружа Смилова, проф. Димитър Вацов, проф. Евгений Дайнов, Явор Сидеров, проф. Красимир Стоянов, Евгений Кънев, проф. Антоний Тодоров, Красимир Кънев, Калин Янакиев, Александър Кьосев и Красен Станчев, а нейни модератори: гл. ас. Ружа Смилова и проф. Александър Кьосев.