Начало / Новини / Календар / Изпит по химия за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 20 април 2024 г. от 9.00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе изпит по химия за кандидат-студенти.

Кандидатстудентският изпит по химия е писмен. Времетраенето му е четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента.

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобалната система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по химия в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Състои се от две части. Първата част включва 20 тестови въпроса с изборен отговор (един от пет); втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична химия и 2 по органична химия). Тестовете и логическите задачи са върху учебното съдържание от общообразователната и профилирана подготовка по химия.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в СУ. Този компонент включва отговаряне на четири отворени въпросa от учебния материал, изучаван в задължителната и профилиращата подготовка по Химия и опазване на околната среда за 8 - 12 клас. Този компонент е само за кандидат-студенти, които имат желание да кандидатстват за специалността „Медицина“. До участие в балообразуването и класирането за специалност „Медицина“ се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент.

За повече информация: тук