Начало / Новини / Календар / „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“

Галерия „Алма Матер“, Северното крило, Ректорат

Мултимедийната изложба „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“, посветена на критическия културологичния прочит на историческите възстановки, е организирана по проект на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“, в партньорство с Културния център на СУ. Автори на изложбата са доц. д-р Евгения Троева (ИЕФЕМ – БАН), гл. ас. д-р Анна Алексиева (Институт за литература – БАН), гл. ас. д-р Димитър Атанасов (ИЕФЕМ – БАН), гл. ас. д-р Иво Страхилов (СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Културология“), гл. ас. д-р Илия Вълев (ИЕФЕМ – БАН). Куратор на експозицията е гл. ас. д-р Димитър Атанасов.

Авторите на експозицията не просто разказват за феномена, а регистрират и анализират и начина, по който историята присъства в общественото съзнание, какво очакват от миналото неговите непрофесионални потребители, какви чувства буди историческото минало, какви и колко негови версии приемат възстановчици и публика.

Историята не е безвъзвратно отминала. Тя е настояще. Елемент е от нашето неспирно съвремие и от начина, по който се разполагаме в света. Историята е пример на
предците, но и убежище от нетърпимото днес. Според разбиранията на мнозина историческото поле е извор на гордост, за която днес имаме недостатъчно поводи. Изследователският екип на проекта и изложбата задава въпроси като: трябва ли само да се гордеем с миналото и с дедите? Какви емоции предизвиква общението с миналото? Какъв стандарт на очакванията формира историята у потребителите си? Неудовлетворението днес, утешено с величието от някога, залог ли е за висока гражданска култура, създава ли условия за споделен напредък или задава модел на отричане?

Изложбата се открива на 29 април от 18:30 ч. в галерия „Алма Матер“ в Северното крило на СУ и ще бъде отворена за посетители до 14 май.

1