Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ започна Деветата конференция на специалност „Архивистика и документалистика”

   
В СУ започна Деветата конференция на специалност „Архивистика и документалистика”

В Конферентната зала на Софийския университет започна двудневна конференция на специалност „Архивистика и документалистика” на тема „Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор – реалности и предизвикателства”. По време на откриването й ректорът на СУ проф. Иван Илчев и председателят на Държавна агенция „Архиви” доц. Михаил Груев преподписаха договора за съвместно сътрудничество между двете институции.

Конференцията се организира от специалност „Архивистика и документалистика” на Историческия факултет на СУ и Държавна агенция „Архиви”. На официалното откриване присъстваха ректорът на Софийския университет чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, деканът на Историческия факултет проф. Пламен Митев, ръководителят на катедра „Архивистика и документалистика” проф. д-р Юри Тодоров, проф. д-р Андриана Нейкова, доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви”.

Конференцията, която се провежда всяка година от 2005 г. насам, бе открита от проф. Андриана Нейкова. Тя отбеляза, че събитието позволява да съберат всички, които не са безразлични към архивите, архивната работа, архивното образование, документите и паметта на обществото и да споделят това, което ги вълнува в тези области. Проф. Нейкова изрази надежда професионалното архивно образование да се развива и в бъдеще, тъй като без него не може да има архиви и качествена архивна работа, такава, каквато очаква съвременното общество.

1

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев изрази радостта, си че се е осъществила една стара идея за тясна връзка и успешно сътрудничество с националната архивна организация в България, полза от която има СУ, но и самата система на архивите в България, тъй като голяма част от работещите там са възпитаници на Университета.

Доц. Михаил Груев отбеляза радостта си от начина, по който се развиват отношенията между двете институции. Според него преподписването на този договор дава своите резултати, което се вижда не само в реализацията на студенти и възпитаници в системата на архивите, но и в настоящата конференция. Доц. Груев изрази благодарността си, че тази година Държавна агенция „Архиви” вече е и съорганизатор на конференцията и изрази надежда това да продължи и в бъдеще. Той подчерта, че занапред разчита да се увеличи обмена на студенти и специализанти, откриването на възможности както за квалификация на студенти, на които предстои да започнат професионалния си път, така и за преквалификация на колеги от системата на държавните архиви, които трябва да се запознаят със съвременните условия на архивната наука. „Договорът е гаранция за задълбочаването и продължаването на това успешно сътрудничество“, каза в заключение доц. Груев.

2

Проф. Пламен Митев също приветства присъстващите и изрази радостта си, че с доклади в конференцията ще участват изследователи, експерти и студенти от Софийския университет, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към СУ, Пловдивския университет, Великотърновския университет, Нов български университет, Централния държавен архив, Националната библиотека, Военноисторическия музей, Българска академия на науките, Държавен архив – Видин и други. По думите му, това е поредното доказателство, че има нужда от такива инициативи.

2