Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / СУ е домакин на международна научна конференция на тема: „Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век)”

   
СУ е домакин на международна научна конференция на тема: „Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век)”

Проф. Пламен Митев

В Софийския университет започна двудневна международна научна конференция на тема „Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век)”. Форумът, посветен на 145-годишнината от издаването на фермана за Българската екзархия, се организира от Историческия факултет на СУ и от Програмата „Регионални изследвания” на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер”.

В конференцията участват историци от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, Историко-философския факултет на Белградския университет, Университета в Нови Сад, Института по славянознание на Руската академия на науките, Института по Балканистика с център по тракология на Българската академия на науките и Университета за национално и световно стопанство.

Акцент на научната среща е фокусът върху събития, процеси и личности от междуимперското политическо и културно пространство на и в границите на Османската, Руската и Австрийската империи през дългия ХІХ век.

Деканът на Историческия факултет на СУ проф. Пламен Митев благодари на всички, които са се отзовали на поканата да участват във форума, посветен на 145-годишнината от издаването на фермана за Българската екзархия, което е първото официално признание на границите на възрожденските българи. „Форумът позволява на специалисти, работещи по тези проблеми, да изложат своите виждания по отделни елементи от тази голяма тема”, каза проф. Митев и отбеляза, че идеята за организирането му се е родила преди няколко години, когато с доц. Олга Дубовик от Московския университет са обсъждали вариантите на сътрудничество. Така се заражда идеята за един дългогодишен проект под названието „Империи и граници и политики”, в който да се даде възможност на студенти от двата университета да осъществяват краткосрочни специализации в двете държави.

2

По думите на проф. Митев конференцията не претендира да има грандиозни мащаби, и това е политика на Историческия факултет в последните години. Ръководството на факултета се опитва да събере на научни конференции по-ограничен кръг от специалисти, за да се чуе тяхното професионално мнение по дадени въпроси.

Проф. Митев подчерта още, че събитието се организира с помощта на УХК „Алма матер” и по-конкретно на Центъра за регионални изследвания, който е под ръководството на доц. Иван Първев. Той благодари на Ваня Рачева, Мария Баръмова и Григор Бойков за цялостната организация на конференцията.

1

Доц. Олга Дубовик

Доц. Олга Дубовик поздрави гостите от името на Московския държавен университет. Тя благодари на организаторите на конференцията и припомни възникването на идеята за проекта и сътрудничеството между двата университета. Тя подчерта, че отношенията между Софийския и Московския университет са истински и искрени и са създадени изключително важни и полезни контакти. Доц. Дубовик заяви, че благодарение на успешното сътрудничество в Московския университет редовно постъпва актуална информация за развитието на българистиката у нас, както и много нови книги, голяма част дигитализирана литература, с която работят не само преподавателите, но и техните студенти.

Доц. Дубовик заяви още, че сред студентите в Московския университет има интерес към българската история. Тя отбеляза, че е много щастлива от факта, че руските студенти, които идват в България, биват посрещани много радушно и получават активна подкрепа от колегите си в Историческия факултет на СУ.

3

Доц. Иван Първев

Доц. Иван Първев не скри радостта си, че създаването на Университетския комплекс по хуманитаристика позволява в рамките на регионалната програма да се организират международни конференции. Освен научни конференции в Регионалната програма се организират и два семинара – един посветен на регионалната и националната история и семинар, акцентиращ върху историята на балканския град. Всичко това дава възможност да се търсят българските следи в регионалната история и балканските следи в европейската история. Доц. Първев пожела успех на конференцията и ползотворни дискусии.

По време на форума доц. дин Олга Дубовик ще изнесе лекция на тема „Университетская болгаристика в России: традиции и проблемы современности”, а доц. дин Ирина Макарова от Института по славянознание на Руската академия на науките ще изнесе лекция „Российские диаспоры Дунайского вилайета”.

Програмата на конференцията можете да видите тук .