Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет е домакин на годишната среща по Програма „Еразъм +“

   
Софийският университет е домакин на годишната среща по Програма „Еразъм +“

Стоян Кюлев

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна двудневна работна среща за новата Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“. Събитието, което е информационно-обучителна среща за всички висши училища в страната, се организира от Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството му на национална агенция, администрираща програма „Еразъм +”.

От 1 януари 2014 г. започна прилагането на инструментите на новата Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”. Европейските приоритети, които определят основните нейни параметри, подчертават водещата роля на българските висши училища като ключови бенефициенти и медиатори за разпространението на резултатите от финансираните проекти.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ традиционно е университетът с най-висока усвояемост на средствата за финансиране на мобилности по програма „Еразъм +“ и с най-висок брой на студентска и преподавателска мобилност.

За предния програмен период СУ бе награден от Центъра за развитие на човешките ресурси със сертификат и плакет за цялостно качествено изпълнение на секторна програма „Еразъм“, дейност „Мобилност“ , в рамките на Програма „Учене през целия живот“.

Срещата бе открита от Стоян Кюлев - началник на Отдел "Подкрепа за образователните политики и информационни дейности" към Центъра за развитие на човешките ресурси. От името на Лора Махлелиева-Кларксън, изпълнителен директор на ЦРЧР, той прочете поздравителен адрес, в който се отбелязва, че е изминала една успешна година от изпълнението на програмата.

Новата програма Еразъм + е приемник на Програма „Учене през целия живот“, която бе в сила от 2007-2013 г., като в нейната секторна програма „Еразъм“ за посочения период са реализирани над 11 500 студентски мобилности и близо 5000 мобилности на преподаватели и персонал от българските висши училища.

1

В момента сектор „Висше образование“ на програма „Еразъм +“ обхваща 47 висши училища и един консорциум. За академичната 2014- 2015 г. са финансирани 47 висши училища и един консорциум. Съответно за: Студентски мобилности с цел обучение – 1578 броя ; Студентски мобилности с цел практика – 645 броя; Преподавателска мобилност с цел преподаване – 600 броя; и мобилност на персонала с цел обучение - 367 броя.

Работната среща продължи с представяне на добрите практики от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от Татяна Цанева, началник отдел „Международна дейност и протокол“.

Целта на срещата е да бъдат представени успехите на университетите от участието им в програмата и да се проведе обучение за подобряване на уменията за кандидатстване и изготвяне на отчетни документи.

Годишната работна среща ще продължи и на 27 януари.

2

Татяна Цанева

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

За повече информация: ТУК.