Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Резултати от конкурсната сесия на фонд „Научни изследвания” за 2008 г.

   
Резултати от конкурсната сесия на фонд „Научни изследвания” за 2008 г.

Резултатите ще бъдат обявени не по-късно от края на ноември и средствата по спечелените проекти ще бъдат преведени на класираните кандидати до 20 декември

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с големия интерес към резултатите от конкурсната сесия на фонд „Научни изследвания” за 2008 г. Ви информираме за следното:

През 2008 г. в изпълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания фонд „Научни изследвания” беше отделен като самостоятелно юридическо лице.

Същевременно изтече мандатът на научните експертни комисии и назначаването на нови членове беше съпроводено от промяна на функциите им – научните проекти ще се оценяват не от постоянните, а от временни експертни комисии, което ще осигури обективност в работата на оценителите поради ежегодната им ротация.

Бяха обявени 16 конкурсни схеми, половината от които са нови, като общата документация надхвърля 600 страници. За първи път критериите за оценяване бяха предварително обявени и са част от проектната документация.

В резултат на проведената широка информационна кампания за целите на фонд „Научни изследвания”, за обявените конкурси и за възможностите за кандидатстване по конкурсите на Фонда за 2008 г. бяха подадени над 1000 проекта, за чието оценяване са необходими няколко хиляди рецензии.

Въпреки посочените административни промени и увеличения обем работа графикът на конкурсната сесия, утвърден с Оперативната програма на Фонда, приета от Изпълнителния му съвет и обявена в началото на годината*, се спазва, резултатите ще бъдат обявени не по-късно от края на ноември и средствата по спечелените проекти ще бъдат преведени на класираните кандидати до 20 декември, както всяка година.

* Сроковете за някои от конкурсите бяха удължени с една седмица по решение на Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания”, което беше своевременно обявено на страницата на Фонда през месец май.

Дирекция "Научни изследвания"