Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Мрежи

   
Мрежи

На 3 май в Галерия „Алма Матер” предстои откриване на изложбата на Николай Петрусенко – „Мрежи”, организирана от Културен център към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Мрежата е естествено природно образувание, чиято структура човекът уподобява на разностранните форми и проявления от заобикалящия го свят, в резултат на което възниква и обобщаващото име. Така цялата натрупана образност постепенно изгражда синтезирания вид на понятието мрежа като знак.

Многозначността от своя страна на този символ е и предпоставка за подхода ми към решаването на пластическите проблеми и концепция.

Първата серия „Изкушение” е инспирирана от брачната игра на богомолките и паякообразните инсекти. Замислен фигуративно, този цикъл акцентира върху човешкия спектър и психологически пласт. От гледна точка на визираната проблематика сухата игла приляга на сложната нюансираност на личностния свят посредством въздействието си както нa живописните и лирически качества, така и на спонтанния и непосредствен израз, присъщ на техниката. Привидно изкусителната ефирна нишка, нежно приласкаваща, е коварна маска, зад чийто измамен вид прозират впилите се мрежести пипала. Същевременно се въвежда и драматичният въпрос за свободния личен избор и дълга на самеца (мъжкият индивид) към потомството си или по-точно нуждата от саможертва за изхранването му.

Вторият цикъл „Мрежи” представя цялата съвкупност от универсални понятия. Това налага и абстрактното изображение за целта. Проекции на монотипни прегета, изображенията от тази серия са изпълнени изцяло в техниката силиграфия, позволяваща видоизменение и подсилване на светлината, фактурата и цвета, фокусиращи внушенията. Образът на мрежата като строго структурирана матричновалидна единица е раздробен на отделни, застъпващи се помежду си фрагменти. Новополучените композиции зазвучават отвъд определената тоналност, извън обичайния контекст, варирайки динамично по тънката граница между хармония и дисхармония, между баланс и хаос.

Николай Петрусенко

Коментари

Влез, за да коментираш.