Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / КРЪГЛА МАСА

   
КРЪГЛА МАСА
Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров“ (1808-2008 г.)

 

През 1808 г. немският географ Аугуст Цойне издава в Берлин своята книга „Геа. Опит за научно земеописание“ („Gea. Versuch einer wissenschaftlichen Erdbeschreibung“), където той предлага един от полуостровите на Европа да бъде наречен „Балкански“. На това понятие, което в началото на ХІХ в. може и да е било просто академично хрумване, е съдено през следващите двеста години да извърви интересен път, а именно метаморфозата от неутралното географско наименование, през стигматизацията до символния кръстопътен знак между „Европа“ и „Не-Европа“.

Двата века живот на понятието „Балкански полуостров“ отразяват същевременно търсенията, противоречията и заблудите на голямата „европейска история“, конфликтите – военни и идеологически, в които регионът е съставна част. Жизненият път на това понятие показва как би могло, но и как не би трябвало да се преценяват отминалите събития и онези големи „отпечатъци“, които оставят големите империи, религии и идеологии по време на своето развитие, и то навсякъде – включително и на нашия mолуостров.

На тези проблеми ще бъде посветена Кръглата маса, която се организира от kатедрата „История на Византия и балканските народи“ и Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Обсъждането на посочените по-долу тематични акценти от историци, политолози, географи, филолози, социолози, журналисти, а защо не и от политици, би спомогнало за по-прецизната оценка на понятието „Балкани“, „Балкански полуостров“. Същевременно кръглата маса би допринесла за плодотворността на дискусията доколко „Югоизточна Европа“ е логичният понятиен преход на Полуострова в началото на ХХІ в., доколко си струва „общата европейска история“ да има терминологични измерения и доколко не.

Тематични акценти на Кръглата маса

1. История на полуостровните имена (понятие, произход, авторство, контекст и др.)

2. Наименованието „Балкани“ – употреба и злоупотреба през ХІХ – ХХ в.

3. „Балкански полуостров“ или „Югоизточна Европа“? Взор в миналото и поглед към бъдещето.

4. „Балканите“ и „Югоизточна Европа“ в съвременното медийно пространство – понятийни, тематични и контекстуални аспекти.

Време и място на провеждане:
11 – 12 декември 2008 г. в сградата на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“. Участниците в Кръглата маса могат да предложат доклади (до 15 минути), свързани с посочените тематични акценти, или да се включат с кратки коментари (до 5 минути) в рамките на една от панелните дискусии след всеки тематичен блок.

Срокът за подаване на заявки за участие е 1 октомври 2008 г., като самите предложения трябва да бъдат изпратени на следния е-mail адрес: balkanroundtable@clio.uni-sofia.bg