Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кирило-методиевски четения

   
Кирило-методиевски четения

Снимка: http://hikari-bg.com

Факултетът по славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски” Ви кани за двадесет и шести път на своите годишни Кирило-методиевски четения на 11 май от 09:00.

П Р О Г РАМА

9.00– 9.15 ОТКРИВАНЕ

9.15–10.30 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Донка Петканова

Думи за акад. Петър Динеков

Климентина Иванова "Неизвестно славянско житие на преподобния Павел Тивейски"

Анна-Мария Тотоманова "Още веднъж за изворите на Бориловия синодик"

Маргарет Димитрова "Требник 2/2 от Рилския манастир"

Андрей Бояджиев, Петко Петков "Наблюдения върху ръкопис № 2/27 от сбирката на Рилската Света обител"

ДИСКУСИЯ

11.00–13.00 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Ангелина Минчева

Татяна Славова "Библейската книга Съдии от състава на Архивния хронограф"

Анета Димитрова "Едно Златоустово слово за молитвата в два старобългарски превода"

Димитър Пеев "За някои мними руси в славянската версия на

Юдейската война на Йосиф Флавий"

Ангелина Минчева

ДИСКУСИЯ

14.30–17.00 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Климентина Иванова

Гергана Ганева "Към историята на суфиксите за имперфективация в българския език"

Татяна Лекова "Из средновековната военно-административна терминология"

Искра Христова-Шомова "Византийските синаксари и календарите на славянските апостоли"

Диана Атанасова "Другото житие на св. Николай" в южнославянската традиция (предварителни наблюдения)"

ДИСКУСИЯ

ЗАКРИВАНЕ НА ЧЕТЕНИЯТА

Коментари

Влез, за да коментираш.