Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Искаш ли да ти е интересно?

   
Искаш ли да ти е интересно?

Възможност за СТАЖОВЕ за студенти /магистри и бакалаври/ в Културния център на СУ “СВ. Климент Охридски” /предимство имат студенти от хуманитарните специалности/.

Стажът се вмества в рамките на един месец, половин работен ден.

Задачи и функции на стажантите:

Креативни задачи

Обсъждане на програмата на Центъра за съответния семестър. Студентски мнения, идеи, инициативи, критики.

Предложения за нови събития.

Изготвяне на рекламна и PR стратегия на Културния център. Предложения от студентите за начини за рекламиране и разпространяване на информация: медии: телевизия радио, печат интернет, др.

Подготовка на плакати: съставяне текстове, предложения за дизайн, подготовка на флаери и т.н. оповестяващи събитията на центъра.

Обсъждане идеите за лого и web site на културния център

Комуникативни и организационни задачи

Мениджмънт на конкретни събития. На определен студент се възлага да се организира опредено събитие отначало докрай, с всички подробности, главният координатор и директорът имат само контролиращи функции. Над определени работни часове е възможно допълнително заплащане.

Участие в изработване на ”карта” на партньорите и публиките в университета Идентификация на ключови лица и мрежи, по които да бъде пускана информацията.

Осъществяване на комуникация с факултетите в университета и културните групи в тях и съставяне на проектопредложения за съвместни инициативи.

Разпространение на рекламни и информационни материали за събитията на центъра

Технически асистенти за събитията, организирани от центъра /театрални представления, кино прожекции, литературни беседи.Комуникация с гостите, помощ и подкрепа. Продажба на билети, събиране на пари и финансово отчитане на продадените билети, помощ по време на представленията, помощ и обслужване за госта на Центъра, връзка с охраната, техническа помощ. Събиране на лични данни и информация за договори и докладни, които Центъра трябва да прави.

Технически и секретарски задачи

Офис мениджър

Езиков редактор/коректор (Изискване: българска филология 4 курс бакалъвър или магистър/

Изследователски задачи

Проучване сред студентите в университета за нагласите за потребление на култура /предимство имат студентите по културолотия и социология/

Проучване ефективността на комуникацията и разпространението на информацията.

Стажът предполага заетост от

За магистри - 60 часа. За стаж, одобрен от Директора на Културния център и директора на магистърската програма се присъждат 5 кредита.

За бакалаври, 80 часа, За стаж, одобрен от Директора на Културния център и директора на магистърската програма се присъждат 4 кредита.

Побързайте, местата за стажове към Културния център са ограничени!

За контакти и изпращане на мотивирани молби

Срок за настоящия семестър 30 април 2010

Срок за стажове през зимния семестър на 2010 – 1 юни 2010

Мотивираните молби да се изпращат на адрес:

Главен координатор Йоана Панкова

E mail <cultcentersu@gmail.com>

 

Коментари

Влез, за да коментираш.