Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет

   

С решение на Академическия съвет от 24 септември 2008 г., протокол № 14 беше приет статут на Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Съгласно чл. 8 от Статута, колегия в състав: проф.дин Иван Илчев - ректор, проф.дхн Тони Спасов - декан на Химически факултет, проф.дмн Иван Сосков - декан на Факултета по математика и информатика, проф.д-р Петър Славейков - декан на Геолого-географски факултет, доц.дфн Петя Янева - декан на Факултета по класически и нови филологии, доц.д-р Божидар Галуцов - декан на Биологически факултет и доц.д-р Александър Димчев - декан на Философски факултет обсъди постъпилите шест предложения от факултетите и становищата на консултантите от научната област на кандидатите и с тайно гласуване на два тура удостои за носител на Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2008 г. колектив в състав:

проф. дхн Борис Гълъбов - Химически факултет

доц.д-р Соня Илиева - Химически факултет

д-р Петя Бобадова-Първанова (бивш докторант на СУ)

проф. Хенри Ф. Шейфър ІІІ ( Университет на Джорджия, Атенс, Джорджия, САЩ)