Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Годишна конференция на SIETAR България на тема: „Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)“

   
Годишна конференция на SIETAR България на тема: „Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)“

Проф. Цветан Давидков

В Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда годишната конференция на SIETAR България на тема: „Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)“. Събитието се осъществява и с любезното участие на Сдружение с нестопанска цел „ЕТНОТОЛЕРАНС“ и списание „Реторика и комуникации“.

SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) - Общество за интеркултурно образование, обучение и изследвания - www.sietarbulgaria.org - е най-голямата световна интердисциплинарна мрежа на практици и учени в областта на междукултурните отношения. В европейския клон на SIETAR членуват (индивидуално или чрез национални организации) повече от 3000 професионалисти (www.sietar-europa.org). SIETAR България е част от европейската мрежа на SIETAR организациите от 2008 г.

В конференцията участват представители от различни български университети – Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Техническия университет в София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Европейския политехнически университет и други. Модератор на конференцията бе проф. дсн Цветан Давидков.

2

Конференцията бе открита от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев. Той приветства присъстващите и заяви: „Това е една от 246-те конференции годишно, които прави Софийският университет. Мисля, че няма друга научна институция в България, която да прави подобни неща. Искам да ви пожелая успех. Темата, с която вие се занимавате, е изключително важна в наши дни. Нека да дам само един нетрадиционен пример. Моята специалност е „История на балканските народи“. И от няколко години насам правя колекция от анекдоти от различните балкански държави. Колекция от анекдоти, които, когато ги разказвам на западняци, те въобще не могат да разберат къде е хуморът. Докато нашего брата, хората от Югоизточна Европа, се смеят искрено, много често с болка, защото това са такъв тип анекдоти. Но те знаят за какво става въпрос. Така че интеркултурната комуникация дори на това ниво е изключително важна. Аз ви пожелавам успех. Всичко най-хубаво!“.

3

Чрез видеобръщение д-р Ливингстън Томпсън, президент на SIETAR EUROPA, поздрави всички участници в конференцията от името на Управляващия борд на SIETAR EUROPA. Той отбеляза, че темата на конференцията „Измерения на интеркултурната комуникация” развива една от фундаменталните идеи, свързани с мисията на SIETAR. Това е актуална тема в много промишлени отрасли, обществени сфери, в бизнеса и образованието.

«Не е случайно, че водещите международни корпорации днес са именно тези, които са развили своите умения за интеркултурна комуникация и по този начин са се възползвали от всички предимства на културното многообразие», каза още д-р Томпсън. От 20 до 24 май 2015 г. в гр. Валенсия, Испания, ще се състои конгрес на SIETAR EUROPA на тема: „Обновяване на културната парадигма”, което доказва осъзнатата нужда от преразглеждане на парадигмата за разбиране на културите и оценка на интеркултурализма.

В заключение д-р Томпсън подчерта, че настоящата конференция на SIETAR България има шанс да направи своя уникален принос в общия проект на SIETAR EUROPA, а резултатите от научния форум ще бъдат от полза за по-нататъшната работа на организацията в Европа и по света.

5

Огнян Златев

Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, поздрави присъстващите на конференцията и сподели, че той самият е възпитаник на Софийския университет и че е горд от това.

Темата на словото му бе „Интеркултурната комуникация в европейските институции“. Г-н Златев заяви, че европейската идентичност, която се гради вече десетилетия, се основава на споделени фундаментални ценности, зачитането на общото ни наследство и културното многообразие, както и зачитане на достойнството на всеки човек. „Междукултурният диалог или т.нар. интеркултурна комуникация има важна роля в това отношение. Той ни позволява от една страна да предотвратим етническо, религиозно, езиково и културно напрежение, а от друга страна - да вървим напред заедно и да приемем нашите различни идентичности конструктивно и демократично въз основа на споделени универсални ценности“.

Огнян Златев напомни, че това е важен процес, особено сега, когато в някои страни има евроскептични или откровено антиевропейски настроения.

4