Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / „Collegium Historicum"

   
„Collegium Historicum"

В импровизирана пресконференция Исторически факултет на СУ представи проекта „Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историческия факултет на Сoфийски университет”.

По време на дискусията, в която взеха участие и представители на българските медии, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” сподели с докторантите и пост-докторантите свои виждания за възможностите за кариерното им развитие и участието им в изследователския живот на университета. Той обърна внимание на колегите си за предложенията на СУ за промени в Закона за висшето образование, едно от които е пост-докторантурата да бъде включена нормативно в обучителния процес. Според него новият закон трябва да урежда гъвкави форми за обучение в образователно-научната степен „доктор”, както и включване на защитили степента „доктор” млади изследователи по формален начин в процеса на обучение във висшите училища. Проектът на Историческия факултет за подпомагане на пост-докторанти със средства от структурните фондове на ЕС е положителен пример, допълни проф. Илчев.

 

Според декана на Историческия факултет доц. Пламен Митев сериозната традиция в обучение на докторанти на факултета е подпомогната значително чрез реализацията на подобни проекти, които финансират целево научноизследователската дейност. Успешното участие на младите специалисти в международни форуми, конференции и събития ще определи смисъла от инвестирането в работата на докторантите и пост-докторантите, допълни и един от ръководителите на проект Collegium Historicum, доц. Иван Първев.

 

По време на дискусията бенефициентите (докторанти и пост-докторанти) споделиха конкретни свои дейности подпомогнати от участието им в проекта, както и предизвикателства, за които на срещата бяха обсъдени възможности за решение. Някои от участниците споделиха, че в резултат от получената финансова подкрепа са реализирали свои издания. Бяха обсъдени и затруднения по повод забавяне на административни процедури, изплащане на стипендии и липса на предвидено финансиране за конкретни лабораторни изследвания.

 

В рамките на проекта е предвидено създаване на виртуална научна мрежа, която включва онлайн-календар на национални и международни научни форуми, място за обмен на идеи и обсъждане на изследванията на отделните млади специалисти, както и възможност за тяхното публикуване. Създадената виртуална мрежа и специализираните публикации на проекта ще осигури устойчивото изпълнение на дейностите на Collegium Historicum и ще подпомогне СУ в развитието му като модерен европейски изследователски университет, който инвестира в израстването на своите специалисти.

Коментари

Влез, за да коментираш.