Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / 11-та научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
11-та научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Започна 11-та научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на Факултета по класически и нови филологии в СУ. Тази година в конференцията участват 55 млади учени и 6 студенти от ФКНФ.

Конференцията бе открита от заместник-декана на факултета проф. д-р Димитър Веселинов, който представи сборник, включващ докладите от юбилейната Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ. Сборникът е издаден от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Зам.-деканът напомни, че Факултетът по класически и нови филологии е един от водещите в Софийския университет със своите 12 катедри, 21 специалности и 21 изучавани чужди езика. „Това е един силен факултет с много млади учени“, допълни той.

1-2

Проф. Веселинов пожела ползотворна работа на колегите. „Ползотворна работа в смисъл на обмяна на опит, на дискусия, на коментари, на търсене на нови изследователски посоки, в които всички учени от нашия факултет да се развиват и да се образува една своеобразна школа не само в България, не само на Балканския полуостров, но една Европейска школа в областта на класическите и нови филологии“.

Зам.-деканът подчерта, че за първи път в конференцията има и чуждестранно участие. В традиционното вече годишно събитие са обособени отделни секции: Лингвистика, Литература, Методика, Език и култура, Студентски изследвания.

2