Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / 105-годишнина от единството и автономията на Университета

   
105-годишнина от единството и автономията на Университета

На 23 януари 1904 г. с Указ на княз Фердинанд е утвърден закон, според който “Държавното висше училище се преименува на университет”.

С приетия от V обикновено народно събрание Закон за отваряне на висшето училище (8.12.1888 г.) е поставена основата на висшето образование и на днешния Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

На 23 януари 1904 г. с Указ на княз Фердинанд е утвърден един нов Закон за университета, според който “Държавното висше училище се преименува на университет”, като “за да се изпълни завещанието на почетния софийски гражданин и български родолюбец Евлогий Георгиев, Университетът носи името “Български университет “Братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово”.

Така на 23 януари 2009 г. с гордост можем да отбележим 105-годишнината от единството и автономията на Университета, с което се дава тласък на стремежите и свобода на възможностите на онези, които затвърдиха основите на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, за да стане такъв, какъвто го знаем днес.

От създаването си Софийският университет “Св. Климент Охридски” е духовен център на нашата държава, допринесъл като никоя друга институция за формирането на българската интелигенция, за просвещаването на българското общество и за издигане на националното ни самосъзнание.