Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Възможност за по-ранно явяване на изпити през зимния семестър за студентите от френската програма по Икономика и управление

   

09.11.2023

 

Студентите, които съгласно програмата за двойно дипломиране с френските университети, са задължени от началото на летния семестър на съответната учебна година да започнат обучението си във Франция, могат да се явят на извънредна изпитна сесия през зимния семестър.

Извънредната изпитна сесия се провежда между 10 и 22 декември 2023 г., като всеки преподавател решава кога да проведе изпит след предоставяне на индивидуален протокол от студента, издаден по надлежния ред от инспекторите, обслужващи ОКС „бакалавър“.

За издаване на индивидуален протокол, студентите подават заявление в срок не по-късно от 1 декември на съответната учебна година и заплащат таксата, определена от СУ „Св. Климент Охридски“.

Logo FEBA BG