Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Разпис на учебните занятия през летния семестър на уч. 2017-2018 г. (бакалаври)

   

13.02.2018

 

 

 

Разпис на учебните занятия през летния семестър на уч. 2017-2018 г. - бакалаври

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

 

Икономика (и финанси) Стопанско управление
с английски език Френска програма с английски език Немска програма Френска програма
I курс - група 1, 2 и 3 I курс I курс - групи 1, 2 и 3 I курс - групи 4 и 5 I курс
II курс - група 1 и 2 II курс II курс - групи 1, 2, 3 II курс - група 4 и 5 II курс
III курс - групи 1 и 2 III курс III курс - групи 1, 2 и 3 III курс III курс
IV курс - групи 1 и 2 IV курс IV курс - групи 1 и 2 IV курс IV курс

 

Занятията по Международен мениджмънт - избираем за 3 курс Икономика и финанси и Стопанско управление при доц.Мирослава Христова ще започнат в седмицата от 5 март.

Избираемите курсове по Европейска стратегия за управление на качеството при проф.Давидков за трети и четвърти курс и Социално предприемачество ще започнат през седмицата от 26 февруари.

Лекциите по дисциплината Основи на предприемачеството и малкия бизнес при доц. д-р Десислава Йорданова ще започнат на 2 март 2018 г., а упражненията - на 9 март 2018 г.

Лекциите по избираемата дисциплина Управление и унаследяване на семейна фирма при доц. д-р Десислава Йорданова ще започнат на 26 февруари 2018 г. Дисциплината е избираема за всички курсове бакалаври по Стопанско управление и Икономика и финанси.

Занятията по избираемия курс Международен мениджмънт (на англ. език) за трети курс Икономика и финанси и Стопанско управление при доц. д-р Мирослава Христова и х.ас. Иван Ангелов ще се провеждат в понеделник от 16 до 18 ч. в зала 418. Начало – 05 март 2018.

Занятията по избираемия курс Приложение на информационните технологии за валутна търговия (FOREX) и иконометричен анализ на международните финансови пазари, с хорариум 30/0, 2 кредита с лектори доц. д-р Николай Нетов и х.ас. Д.Стоянов ще се провеждат във вторник от 19 ч. в зала 420. Необходимо е студентите да използват личните си лап топи.