Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Разпис на лекциите за ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2022/2023 година

   

19.09.2022

 

Обучението през зимния семестър на учебната 2022/2023 година ще се провежда изцяло присъствено.

Разписът на занятията за ОКС бакалавър, достъпен в feba.edupage.org/timetable, позволява търсене по специалности и преподаватели.

аа

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Ползването на зали извън обявения график се разрешава по преценка на Деканското ръководство след изпращане на заявка до инспектор Красимира Тонова (email: krasy@feb.uni-sofia.bg).