Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Подаване на заявления за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ през юлската държавна изпитна сесия

   

13.06.2023

 

Уважаеми студенти,

 

Заявленията за явяване на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ ще се приемат онлайн от 1 до 11 юли 2023 г. включително на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“ и специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

Logo FEBA BG

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение до 2 работни дни. Ако не получите отговор в посочения срок, моля свържете се със съответните инспектори в Стопанския факултет.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. точка 6.3 всеки студент задължително трябва да приложи сниман екран на успешно завършена регистрация на сайта https://alumni.uni-sofia.bg/

Повече информация може да получите на тел.: 02 873 99 41

ВАЖНО!

  1. До явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително в деня на държавния изпит се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „бакалавър“, в кабинет 100 в сградата на Стопанския факултет. Могат да бъдат изпратени и по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
  4. В деня на държавния изпит студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за държавен изпит.

Информация за датите за провеждане на държавните изпити може да видите тук.