Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / На вниманието на всички студенти, заминаващи по програма „Еразъм+“ през учебната 2018-2019 г.

   

14.05.2018

 

Моля да представите изготвените Learning Agreement за преглед и подпис от факултетния Еразъм координатор доц. М. Йовоган до 23 май 2018 г. в стая № 409 .

 

При подготовката на Learning Agreement е необходимо:

1. Студентите да избират от програмата на приемащия университет дисциплини, които да им донесат минимум 30 кредита

2. Дисциплините е желателно да съответстват на учебната програма, изучавана в Стопански факултет.

3. Студентите могат да изпратят списъка с избрани дисциплини за предварително одобрение от Еразъм координатора на факултета