Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Кампания за записване на избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2023/2024 г.

   

15.09.2023

 

Кампанията за избираемите дисциплини в ОКС „бакалавър“ за зимния семестър се провежда чрез Системата за управление на студентската информация (СУСИ).

Кампанията протича в два етапа:

  • От 15 септември до 1 октомври 2023 г. студентите записват избираеми дисциплини и посочват резервни дисциплини.
  • От 2 до 9 октомври 2023 г. студентите имат възможност само да се отпишат от избираеми дисциплини и да запишат избираеми дисциплини, които преди това са посочили като резервни.

След 10 октомври 2023 г. избраните от студента дисциплини стават задължителни. Направеният избор не подлежи на преразглеждане по време на семестъра.

Обучението по избираемите дисциплини в ОКС „бакалавър“ се провежда при записали се минимум 6 студенти. Студентите задължително посочват в Системата за управление на студентската информация (СУСИ) резервни дисциплини, към които се насочват при недостатъчен брой желаещи за провеждане на занятия.

За всички избираеми дисциплини в Системата за управление на студентската информация (СУСИ) се включва кратка анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му, изискванията на преподавателите и се прилагат учебните програми.

Не се допуска отписване от дисциплините с продължаващо обучение през двата семестъра, които студентите са избрали през първия семестър. Обучението по тях е през цялата учебна година.

Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от факултативни дисциплини не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.

Logo FEBA BG-EN