Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Избираема дисциплина „Застраховане“ (за студентите от четвърти курс – Икономика и Стопанско управление): начало 22.02.2018 г.

   

21.02.2018

 

Уважаеми студенти,

 

Курсът от лекции по избираемата дисциплина „Застраховане“ е насочен към получаване на знания относно основите на застрахователното дело, неговата роля и значение за икономиката и стопанството на страната. Лекционният материал е богато илюстриран с конкретни примери от практиката на застрахователния пазар у нас.

 

Лекциите ще започнат на 22.02.2018 г. и ще се провеждат , съгласно посоченото на сайта на СУ разписание за втория семестър на учебната 2017-2018 г.

 

Вася Иванова