Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Откриване на съвместна научна и бизнес конференция на Стопански факултет и ГГФ

   

14.11.2016

 

На 12 ноември 2016 г. в Огледалната конферентна зала в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе официално открита Международната научна и бизнес конференция на тема „Устойчиво регионално развитие в България“. Събитието се организира от Катедра „Социално-икономическа география“ при Геолого-географския факултет съвместно със Стопанския факултет и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на СУ „Св. Климент Охридски“.

thumbnail_snimka 1

Конференцията се провежда на 12 и 13 ноември в три последователни секции, както следва:

- Растеж, устойчиво развитие и перспективи за регионите в България;

- Зелена енергия и енергийна ефективност;

- Устойчив туризъм в България.

В официалното откриване се включиха доц. д-р Соня Вътева – зам.-декан ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопански факултет, доц. д-р Георги Бърдаров – зам.-декан на Геолого-географския факултет и ръководител на катедра „Социално-икономическа география“ и ас. д-р Атанас Георгиев , координатор на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопански факултет на СУ.

thumbnail_snimka 2
thumbnail_snimka 3

Представителите на Стопанския факултет се включиха с доклади във втората секция на конференцията

- ас. д-р Атанас Георгиев – „Възможности за България според Стратегията за Енергиен съюз – от национални към общоевропейски регулации за ВЕИ“

- Ралица Николова, докторант – „Насърчаване на използването на фотоволтаична енергия в домовете“

- Ангел Николаев, докторант – „Регионален план за отопление от възобновяеми източници: защо и как?“

- Теодора Пенева, докторант – „Енергийната бедност и политики за енергийна ефективност на бита“

thumbnail_snimka 4

В секцията участваха още: Мария Манолова – докторант в ГГФ, проф. Георги Георгиев (ГГФ, експерт по геология, нефтена геология и геоенергийни ресурси) и акад. инж. Пламен Дилков от „България Инженеринг“ ЕАД .