Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Факултетен студентски съвет

   

Факултетният студентски съвет при Факултета по химия и фармация е орган за защита на общите интереси на студентите и докторантите във ФХФ, като основните принципи, на които се крепи тази студентска структура, са доброволност, равнопоставеност, отговорност, прозрачност, добросъвестност и взаимно уважение. В нашите задължения и задачи се включват:

- организация на избори за представители на обучаващите се в ОС на ФХФ - 29 души;

- предложения за промяна в учебните програми и планове;

- спомагане вътрешните и международните образователни и културни контакти между Обучаващите се;

- установяване връзка между Обучаващите се и административните факултетни структури;

- извършване на проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, свързани с интересите на Обучаващите се;

- създаване на свои организационни звена;

- излъчване на представители в органите на управление на Факултета;

- разпространяване на информация за изминали, настоящи и бъдещи инициативи;

- подпомагане Обучаващите се при възникване на въпрос или проблем;

- популяризиране на висшето образование и работа в посока подобряване на академичното ниво и запазване авторитета на СУ и ФХФ.

 

Ако имате въпроси, предложения или нужда от помощ, не се колебайте да ни потърсите по един от следните начини:

кабинет 110 - централното фоайе на партера на ФХФ

E-mail: fss.fhf@students.uni-sofia.bg

Facebook: https://www.facebook.com/fss.chem.su?fref=nf

Instagram: https://instagram.com/fss.fhf?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

Структура:

Илиан Димитров, Фармация - Председател (e-mail: ilian_dimitrow@abv.bg)

Дона Саралиева, Медицинска химия - Зам.-председател (e-mail: donasaralieva254@gmail.com)

Димитър Гагашев, Химия - гл. секретар (e-mail: mgagasev@gmail.com)

 

Редовни членове (към 26.04.2024 г.):

1. Алмира Абишева, Фармация

2. Ана-Мария Гюргинчева, Козметика и битова химия

3. Анастасия Язова, Химия и английски език

4. Ася Бонкова, Фармация

5. Владислава Петкова, Медицинска химия

6. Даниел Пашунов, Фармация

7. Димитрина Йотова, Медицинска химия

8. Димитър Гагашев, Химия

9. Дона Саралиева, Медицинска химия

10. Илиан Димитров, Фармация

11. Ирена Евгениева, Фармация

12. Кателина Наджакова, Фармация

13. Лилия Илиева, Компютърна химия

14. Максим Димитров, Инженерна химия и съвременни материали

15. Маргарита Стефанова, Екохимия

16. Марио Илиев, Фармация

17. Мария Дамова, Фармация

18. Мартин Кьосев, Фармация

19. Мона Иванова, Фармация

20. Мухаммед Гезмиш, Фармация на английски език

21. Никола Генчев, Инженерна химия и съвременни материали

22. Поля Колева, Химия и информатика

23. Светлана Бачева, Фармация

24. Симеона Кильовска, Фармация

25. Стефания Каракашева, Фармация

26. Траян Груйкин, Фармация

27. Христина Илиева, Фармация

28. Цветан Стоилов, Медицинска химия

29. Цветина Гошова, Фармация

 

Избори за редовни членове се провеждат през месеците април или май, а за да бъдете асоцииран член е необходимо единствено да заявите предварително това свое желание и да дойдете на следващото ни заседание.

 

График на редовните заседания за летен семестър на академичната 2023/2024 година:

27.02.2024 г. (вторник) - 19:00 - Заседателна зала, ФХФ

27.03.2024 г. (сряда) - 19:00 - Заседателна зала, ФХФ

24.04.2024 г. (сряда) - 19:00 - Заседателна зала, ФХФ

22.05.2024 г. (сряда) - 19:00 - Заседателна зала, ФХФ

05.06.2024 г. (сряда) - 19:00 - Заседателна зала, ФХФ

Очакваме Ви!